/>

Wat is een vastgoedbelegging?

Een vastgoedbelegging is het gebruik van fondsen om een onroerend goed aan te schaffen. Dit kan een onroerend goed zijn dat zowel bestemd is tot bewoning (een appartement, een kot,…), als voor commerciële of professionele doeleinden (kantoren, een hotelkamer,…), of een mix van beiden.

De investering kan geschieden als vermaak (aankoop van een tweede verblijf) of als een zuivere investering, om het eigen vermogen te laten groeien, dankzij de waardestijging van het onroerend goed en de mogelijke extra inkomsten.

Voor wie is het?

Spaarders die zich zorgen maken over de stabiliteit van hun kapitaal en op zoek zijn naar een regelmatig inkomen, zullen er uiteraard hun voordeel mee doen.

In een context van historisch lage rentetarieven voor leningen is het ook bedoeld voor mensen die het goed hebben maar niet noodzakelijk het geld hebben voor een vastgoedbelegging. Een krediet aangaan is immers een goede manier om de aankoop van een onroerend goed te financieren aangezien de ontvangen huur de maandelijkse aflossingen van de lening terugbetalen.

Waarom?

Investeren in onroerend goed stelt u in staat rendement en zekerheid te combineren.

Naast de maandelijkse huurinkomsten, zal uw eigendom elk jaar in waarde stijgen. Op de dag van de uiteindelijke doorverkoop, zult u zeker winst maken.

Met een gemiddeld rendement van ongeveer 4% (exclusief meerwaarden) is onroerend goed thans een goed alternatief voor “bonus pater familias” beleggingen zoals spaarboekjes en obligaties.

In een context waarin de houdbaarheid van ons pensioenstelsel ter discussie staat, is het bovendien een ideale oplossing om na de pensionering de eigen levensstijl te handhaven zonder het eigen kapitaal aan te spreken.

Voor een goed bestemd tot bewoning wordt u, afgezien van de onroerende voorheffing en de aangifte van het kadastraal inkomen in uw belastingaangifte, niet belast op de werkelijke huur. Dit is een belangrijk voordeel in vergelijking met de belastingdruk op effectenrekeningen, die in de loop der jaren alleen maar is toegenomen.

In een context waar de inflatie elke dag knabbelt aan het kapitaal dat men op een spaarrekening heeft geparkeerd, is het van essentieel belang dat men zijn geld (verstandig) investeert. Onroerend goed dient zich dan aan als een uitstekende oplossing voor deze problematiek.

Het is echter belangrijk om begeleid te worden om alle aspecten van een goede vastgoedinvestering te combineren: is het interessanter om een nieuw of oud onroerend goed aan te kopen? Residentieel of commercieel? In welke gemeente? In mijn naam of gesplitst in vruchtgebruik/blote eigendom met mijn kinderen? Hoe word ik belast?

Aarzel niet om contact op te nemen met Pareto voor hulp van onze consultants om u te begeleiden indien u dergelijke investeringen wenst te doen.