/>

Nalatenschapsplanning: Welke oplossingen zijn er in 2022?

Omwille van de huidige crisis, heeft de Staat behoefte aan nieuwe inkomsten. We moeten ons daarom voorbereiden op enkele nieuwigheden wat de erfbelasting betreft.

Waarmee dient u rekening te houden en welke mogelijkheden staan u nog ter beschikking om:

  • Uw echtgeno(o)t(e), kinderen en dierbaren te beschermen?
  • De erfbelasting tot een minimum te beperken?
  • Uw vermogen reeds te schenken en de controle te behouden, waardoor u van uw vermogen kan blijven genieten?

 Door over deze kwesties te praten, kunt u de balans opmaken van uw gezins- en financiële situatie, zodat u de toekomst met gemoedsrust en vertrouwen tegemoet kunt zien.

 

11u30 Welkom
12u00 Voordracht
13h15 Receptie

Ik schrijf me in

    Conferenties