fbpx
/>

Het gaat om het tijdelijk verlaagd btw-regime, geïnstalleerd door de programmawet van 20.12.2020 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20.07.1970. Nadat de tijdelijke maatregel al in 2022 met een extra jaar werd verlengd (tot einde 2023), was het spannend afwachten op een nieuwe uitbreiding tot 2024. Er lijkt schot in de zaak te komen, want Federaal Parlementslid Peter De Roover (NVA) heeft in september 2023 een wetsvoorstel ingediend die de 6% BTW maatregel voor afbraak en heropbouw zelfs permanent wil maken.

We zetten hier nog even kort de toepassingsvoorwaarden van het regime op een rij. Het gaat over volgende situaties:

  • de afbraak en heropbouw van een woning door een bouwheer natuurlijk persoon die zelf de nieuwe woning zal bewonen
  • de levering van een woning na afbraak en heropbouw door een leverancier die rechtspersoon is of natuurlijke persoon die de woning zal verkopen
  • de afbraak van een gebouw en heropbouw van een woning door een bouwheer rechtspersoon of natuurlijke persoon die de nieuwe woning zal verhuren in het kader van het sociaal beleid gedurende minstens 15 jaar

Het betreft hetzij woningen die gedurende vijf jaar de enige en eigen woning zijn van de bouwheer/koper en een maximum bewoonbare oppervlakte hebben van 200m², hetzij woningen bestemd voor langdurige verhuur in het kader van sociaal beleid.

Het wetsontwerp wil vooreerst het tijdelijke karakter van het regime schrappen en daarnaast komaf maken met de voorwaarde van 200m² bewoonbare oppervlakte. Het doel is het blijvend stimuleren van de duurzame renovaties van het verouderd woonpatrimonium in België. Men wil daarnaast ook geen grotere gezinnen of zorgwoningen (die vaak boven de 200m² woonoppervlakte hebben) discrimineren.

Afwachten hoe het wetsontwerp onthaald wordt.

Simon Boon – Senior Jurist bij Pareto

28 september 2023