fbpx
/>

Successieplanning via een private stichting

Verschillende Belgische families hanteren een private stichting om aan successieplanning te doen. Is dit een aanbevolen constructie voor u of schuilen er adders onder het gras?

Een kluis in uw nalatenschap

U heeft een kluis bij een bank met daarin enkele (waardevolle) goederen. Wat gebeurt er wanneer u overlijdt? Behoudt u best uw goederen in de kluis of zoekt u toch beter een andere bewaarplaats?

Wat is de impact op de erfbelasting als u naar Spanje verhuist?

U wenst naar Spanje te verhuizen, maar wat zijn de gevolgen op vlak van erfbelasting wanneer uw erfgenamen in België blijven?

Voortzetting van vruchtgebruik door langstlevende

Indien u van plan bent om in het kader van uw successieplanning goederen met voorbehoud van vruchtgebruik te schenken aan uw kind(eren) en wenst dat bij uw overlijden het vruchtgebruik volledig aan de langstlevende toekomt, heeft u meerdere mogelijkheden maar dient u rekening te houden met verschillende fiscale gevolgen

Legateren of schenken aan kinderen in het Verenigd Koninkrijk

Er wonen vandaag zo’n dertigduizend Belgen in Groot-Brittanië, die fiscaal ook gezien worden als UK Residents. Wat zijn de implicaties indien u als Belgisch fiscaal inwoner een schenking doet of een testament opmaakt  ten voordele van uw kind over het kanaal? Quid erf/schenkbelasting in beide landen?

Dienstencheques

Het nieuwe jaar staat voor de deur en het is dringend tijd om orde op zaken te stellen en de fiscaliteit van uw inkomen in 2024 te optimaliseren.

Terwijl we vaak denken aan klassieke pensioenplannen, zoals pensioensparen of het langetermijnsparen, is het minder gebruikelijk om stil te staan bij systemen die onze dagelijkse uitgaven beïnvloeden. Zo is het gebruik van dienstencheques zeker de moeite waard.

De levensverzekering langetermijnsparen

Het einde van het jaar 2023 is in zicht en met bepaalde uitgaven die je vóór 30 december doet, kan je belasting besparen. Eén daarvan is de levensverzekering langetermijnsparen. Met een storting in dit type levensverzekering kun je sparen voor je pensioen en tegelijkertijd een belastingsvermindering in 2024 verwezenlijken.

Hier volgt een overzicht van deze fiscale niche.

Giften aan een goed doel

Via het toekennen van een belastingsvermindering stimuleert de fiscus giften aan goede doelen.

Wordt verlaagd Tarief 6% BTW afbraak en heropbouw permanent?

Tot minstens 31 december 2023 kunt u een verlaagd btw-tarief van 6% (in plaats van 21%) genieten voor de afbraak en wederopbouw van een woning.

Einde fiscaal voordeel voor leningen voor uw tweede verblijf

Wanneer in 2023 voor de hervorming u een tweede (of derde, of vierde…) verblijf koopt en hiervoor een lening aangaat, dan kan u een fiscaal voordeel op uw kapitaalsaflossingen verkrijgen. Dit fiscaal voordeel is een belastingvermindering van uw personenbelasting dat vanaf 1 januari 2024 zal verdwijnen. Wat is de impact van deze afschaffing?

Asymmetrische uitbreng uit huwgemeenschap: fiscaal misbruik?

Door middel van een uitbreng uit de huwgemeenschap worden bepaalde of alle goederen toebedeeld aan beide echtgenoten of één van hen. De toebedeling van de goederen aan het eigen vermogen van de echtgen(o)(o)t(en) zorgt ervoor dat de omvang van de huwgemeenschap vermindert.

Uw professionele verhuur aangeven: binnenkort een nieuwe verplichting.

In de personenbelasting wordt de verhuurder, wanneer een huurder zijn huur geheel of gedeeltelijk aftrekt als beroepskosten, belast op basis van de werkelijk ontvangen huur (en niet op basis van het geïndexeerde kadastraal inkomen), wat in de meeste gevallen een hogere belasting voor de verhuurder betekent.

Een van uw kinderen bewoont uw woning gratis

Het is niet ongewoon dat een ouder een woning gratis ter beschikking stelt aan een kind. Er kunnen veel verschillende situaties optreden: het kind heeft financiële problemen, heeft tijdelijk woonruimte nodig, of het huis is speciaal gekocht als investering voor de kinderen, enz.

Verhoging van de belastingaftrek in Wallonië

Net als in Vlaanderen en Brussel heeft de Waalse regering besloten om de fiscale druk op vastgoed te verlagen om zo de aankoop van een woning te vergemakkelijken. In haar ontwerpdecreet is de Waalse regering van plan om het abattement op het verkooprecht te verdubbelen bij de aankoop van een enige en eigen woning.

Groepsverzekering: worden wettelijk samenwonenden binnenkort vrijgesteld van successierechten in Brussel?

Zoals aangekondigd in een vorige publicatie, werd een ontwerp-ordonnantie tot wijziging van het Wetboek der successierechten en registratierechten ingediend bij het Parlement om het Brusselse fiscale recht aan te passen aan nieuwe familiestructuren en om overdrachten tussen generaties te vergemakkelijken.

Optioneel beding van terugkeer belastbaar in de erfbelasting?

Einde 2021 publiceerden wij het artikel https://pareto.be/nl/koerswijziging-vlabel-inzake-het-conventioneel-optioneel-terugkeerbeding/, waar Vlabel naar aanleiding van een arrest van het Hof van Cassatie haar standpunt over het “optioneel conventioneel beding van terugkeer” gewijzigd had.[1]

 

Blijft belastingvrij schenken via de ‘bierroute’ overeind?

Een techniek die veelvuldig werd gebruikt om in België belastingvrij te schenken was de zogenaamde ‘kaasroute’. Een schenking bleef namelijk onbelast indien deze via een Nederlandse notaris gebeurde. Sinds de afschaffing ervan eind 2020 ging men op zoek naar mogelijke alternatieven om alsnog belastingvrij te kunnen schenken. De ‘bierroute’, die zich enkel in België afspeelt, blijkt hiervoor een zeer interessante methode.

Inbreng in een vennootschap gevolgd door schenking aandelen: fiscaal misbruik (Vlabel)

Wenst u uw woning in te brengen in uw vennootschap en vervolgens de aandelen te schenken in kader van successieplanning? De Vlaamse belastingdienst oordeelde op 22 mei 2023 dat deze verrichtingen fiscaal misbruik kunnen uitmaken. Waarop moet u letten?

Afschaffing van het langetermijnsparen

Dankzij het langetermijnsparen kunnen Belgen tot € 2.350 per jaar fiscaal voordelig sparen met een spaar- of beleggingsverzekering. Op deze aanbetaling wordt een belastingvermindering van 30% toegepast. Minister van Financiën Vincent van Petegem heeft in zijn belastinghervormingsplan opgeroepen tot de afschaffing van het langetermijnsparen.