fbpx
/>
Onze aanpak
Onze aanpak van financiële planning bij Pareto Family Office
1. Analyse

We identificeren uw behoeften van vandaag en morgen. Het betreft een overkoepelende en gedetailleerde studie van uw fiscale en financiële situatie. Deze analyse laat toe om de sterktes en zwaktes van uw situatie aan het licht te brengen. Dankzij onze globale kijk kunnen we de aspecten inkomen, pensioen, vermogen en nalatenschap diepgaand bestuderen.

Onze aanpak van financiële planning - Pareto Family Office
2. Begeleiding

De analyse resulteert in een geïntegreerd plan, dat in functie staat van uw doelstellingen en verwachtingen. Dit plan is concreet, op maat, objectief en begrijpelijk.

Deze analyse wordt zo opgebouwd teneinde stapsgewijs tewerk te gaan en zal verscheidene oplossingen voorstellen die in nauwe samenwerking met u geïmplementeerd worden.

Bij u thuis of op kantoor zullen wij u gedurende meerdere gesprekken begeleiden om te komen tot een actieplan met onder andere een duidelijke uiteenzetting van de voorgestelde oplossingen. Wij zullen u de voor- en nadelen van elke oplossing toelichten en ze helpen te implementeren.

Deze begeleiding is in onze ogen een cruciaal onderdeel. We stellen immers vast dat mensen die gekozen hebben voor een analyse en vervolgens geen begeleiding hebben genoten minder voordelen halen uit de geformuleerde adviezen.

Bij Pareto is de menselijke dimensie van essentieel belang. Deze voedt onze notie van dienstverlening, zijnde u te begeleiden naar de beste oplossingen die voor u, in functie van uw verwachtingen, bestaan. Bovendien werken we met uw bestaande vertrouwenspersonen (accountant, notaris,…) samen om het actieplan uit te voeren en het optimum van Pareto te bereiken.

Ons uiteindelijke streefdoel bestaat erin een duurzame langetermijnrelatie met onze klanten op te bouwen en de rol van financiële vertrouwens- en tussenpersoon te vervullen.

Onze oplossing, financiële planning - Pareto Family Office
3. Oplossingen

De hoofddoelstelling van onze begeleiding is het Optimum van Pareto te bereiken met onze klant. De situatie van onze klant moet significant verbeterd zijn na de uitvoering van onze opdracht. Daarom lijkt het ons essentieel om volgende elementen uit te leggen :

  • Voor- en nadelen van de gevolgde oplossingen.
  • De verschillen met de andere oplossingen die we minder aangepast of optimaal vinden in uw specifieke situatie.

Onze klant heeft steeds de keuze om onze raadgevingen te volgen of ze zelf te implementeren. Pareto kan hier de rol opnemen als tussenpersoon in verzekeringsproducten aan de beste voorwaarden.

In de praktijk stellen we vast dat indien we onze klanten niet helpen in de uitvoering van onze adviezen, deze dikwijls in een ongewijzigde situatie achter blijven.

Pareto moet zijn klanten dienen tot aan de concrete realisatie van de samen vastgestelde doelstellingen. Dat is de reden waarom, voor elke ontwikkelde oplossing, Pareto sterk geworden is in:

  • De uitvoering van de praktische oplossingen.
  • De opstelling van de juridische documenten die voor de verschillende oplossingen nodig zijn.
  • De begeleiding door in verschillende materies gespecialiseerde experten (notaris, advocaat, bank, verzekeringsmaatschappij, accountant,…..)

Wij vinden het een eer om onze klanten te begeleiden naar de beste oplossingen die voor hen op de markt beschikbaar zijn.

De personen die ons van advies dienen, delen dezelfde waarden en ethiek en dezelfde zorg voor klantenservice.

Hiervoor engageren wij ons.

U vindt een deel van onze oplossingen op www.mysavings.be.  Indien Pareto optreedt als bemiddelaar, geniet u als klant van dezelfde voorwaarden: de beste van de markt.

Opvolging op lange termijn

Gezien fiscaliteit in voortdurende beweging is, verzekeren we de opvolging van de situatie van onze klanten jaar na jaar. Uw situatie dient regelmatig kritisch te worden bekeken. We gaan telkens na of alle doorgevoerde oplossingen nog steeds up-to-date zijn. Deze opvolging maakt essentieel deel uit van de samenwerking.

Duur van onze tussenkomst

Elke fiscale situatie is verschillend en vereist maatwerk. We menen dat uw dossier in concrete oplossingen moet resulteren binnen de 10 à 12 maanden.
Sommige situaties hebben complexere deelgebieden die op korte termijn niet opgelost kunnen worden. Daarom bieden we u een opvolging in de toekomst aan. Die jaarlijkse opvolging laat ons toe om:

  • U in de toekomst te blijven bijstaan.
  • Samen te werken op lange termijn.
Pareto Family Office, Financiële en estate planning diensten

Vraag uw gratis adviesgesprek met een expert aan