/>

Roerende inkomsten

Auteursrechten komen in aanmerking voor een bevoorrechte belastingregeling aangezien ze niet beschouwd worden als beroepsinkomen maar als roerende inkomsten en derhalve afzonderlijk worden belast. Zodra echter de inkomensschijf van 37.500 € wordt overschreden (64.070 € geïndexeerd voor de inkomsten geïnd in 2022), worden de inkomsten geherkwalificeerd als beroepsinkomsten en opgeteld bij de andere beroepsinkomsten die progressief worden belast.

 

Tarieven

Anders dan beroepsinkomsten dient u voor inkomsten uit auteursrechten slechts een tarief van 15 % roerende voorheffing te betalen. Tenzij u ervoor opteert de werkelijke kosten aan te geven, kan u bovendien een belangrijk kostenforfait laten gelden op het ontvangen inkomen; voor de inkomsten geïnd in 2022 bedraagt deze:

  • 50% op de inkomstenschijf van 0 € tot 17.090 €;
  • 25% op de inkomstenschijf van 17.090 € tot 34.170 €;
  • boven de 34.170 € kunnen er geen forfaitaire beroepskosten meer worden afgetrokken.

 

Een voorbeeldje ter illustratie

Meneer beschikt reeds over een jaarlijks netto beroepsinkomen van 50.000 € en kan daarnaast rekenen op inkomsten uit auteursrechten ten belope van 10.000 €.

In dergelijk geval zullen de auteursrechten na aftrek van een kostenforfait ten belope van 50 %, hetzij 5.000 € (het zogenaamd netto belastbaar inkomen) belast worden aan het voordelige tarief van 15 % waardoor er finaal een belasting verschuldigd zal zijn van 750 €.

Zouden de inkomsten niet kunnen vallen onder het regime van auteursrechten dan zouden deze belast worden aan het marginale tarief in de personenbelasting van 50 %, d.w.z. een belasting van 5.000 €.

Indien u hier vragen over heeft, staan onze specialisten u graag bij voor meer informatie.

 

Florian Nelis – Jurist fiscalist bij Pareto NV

 

Privaat vastgoed in familiale vennootschap: gunsttarief in Vlaamse erf- en schenkbelasting?

Bij de vervulling van bepaalde voorwaarden kan een familiale vennootschap tegen een gunsttarief geschonken of nagelaten worden. In dat geval geldt er een vlak gunsttarief in de erfbelasting (3% in rechte lijn en tussen partners en 7% in andere gevallen) en een vrijstelling in de schenkbelasting.

De doorgeefschenking: tips & tricks

Wanneer u een erfenis krijgt van één van uw ouders, heeft u drie keuzes: deze aanvaarden, aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving of verwerpen. U wenst misschien meteen uw eigen kinderen te begunstigen met een deel van deze erfenis. Indien u ervoor kiest om de nalatenschap te verwerpen, ziet u echter af van de volledige erfenis. U kan niet slechts een deel van uw erfenis verwerpen om een ander deel te aanvaarden. Het is dus alles of niets. Bovendien zullen uw kleinkinderen, indien zij de erfenis wel aanvaarden, moeten instaan voor de erfbelasting, wat voor hun een grote kost kan zijn op een jonge leeftijd.

Uw vastgoed gemeubeld verhuren? Dit zijn de fiscale aandachtspunten.

Indien u overweegt uw investeringsvastgoed te verhuren, heeft u de mogelijkheid dit gemeubeld te doen. U kan hiervoor meerdere praktische redenen hebben, vaak omwille van de aard of bestemming van het vastgoed (vakantiewoning, appartement bestemd voor expats, studentenkot,…). We willen in dit artikel even stilstaan bij de fiscale aspecten van gemeubelde verhuur.