fbpx
/>

Roerende inkomsten

Auteursrechten komen in aanmerking voor een bevoorrechte belastingregeling aangezien ze niet beschouwd worden als beroepsinkomen maar als roerende inkomsten en derhalve afzonderlijk worden belast. Zodra echter de inkomensschijf van 37.500 € wordt overschreden (64.070 € geïndexeerd voor de inkomsten geïnd in 2022), worden de inkomsten geherkwalificeerd als beroepsinkomsten en opgeteld bij de andere beroepsinkomsten die progressief worden belast.

 

Tarieven

Anders dan beroepsinkomsten dient u voor inkomsten uit auteursrechten slechts een tarief van 15 % roerende voorheffing te betalen. Tenzij u ervoor opteert de werkelijke kosten aan te geven, kan u bovendien een belangrijk kostenforfait laten gelden op het ontvangen inkomen; voor de inkomsten geïnd in 2022 bedraagt deze:

  • 50% op de inkomstenschijf van 0 € tot 17.090 €;
  • 25% op de inkomstenschijf van 17.090 € tot 34.170 €;
  • boven de 34.170 € kunnen er geen forfaitaire beroepskosten meer worden afgetrokken.

 

Een voorbeeldje ter illustratie

Meneer beschikt reeds over een jaarlijks netto beroepsinkomen van 50.000 € en kan daarnaast rekenen op inkomsten uit auteursrechten ten belope van 10.000 €.

In dergelijk geval zullen de auteursrechten na aftrek van een kostenforfait ten belope van 50 %, hetzij 5.000 € (het zogenaamd netto belastbaar inkomen) belast worden aan het voordelige tarief van 15 % waardoor er finaal een belasting verschuldigd zal zijn van 750 €.

Zouden de inkomsten niet kunnen vallen onder het regime van auteursrechten dan zouden deze belast worden aan het marginale tarief in de personenbelasting van 50 %, d.w.z. een belasting van 5.000 €.

Indien u hier vragen over heeft, staan onze specialisten u graag bij voor meer informatie.

 

Florian Nelis – Jurist fiscalist bij Pareto NV

 

Successieplanning via een private stichting

Verschillende Belgische families hanteren een private stichting om aan successieplanning te doen. Is dit een aanbevolen constructie voor u of schuilen er adders onder het gras?

Een kluis in uw nalatenschap

U heeft een kluis bij een bank met daarin enkele (waardevolle) goederen. Wat gebeurt er wanneer u overlijdt? Behoudt u best uw goederen in de kluis of zoekt u toch beter een andere bewaarplaats?

Wat is de impact op de erfbelasting als u naar Spanje verhuist?

U wenst naar Spanje te verhuizen, maar wat zijn de gevolgen op vlak van erfbelasting wanneer uw erfgenamen in België blijven?