fbpx
/>

Roerende inkomsten

Auteursrechten komen in aanmerking voor een bevoorrechte belastingregeling aangezien ze niet beschouwd worden als beroepsinkomen maar als roerende inkomsten en derhalve afzonderlijk worden belast. Zodra echter de inkomensschijf van 37.500 € wordt overschreden (64.070 € geïndexeerd voor de inkomsten geïnd in 2022), worden de inkomsten geherkwalificeerd als beroepsinkomsten en opgeteld bij de andere beroepsinkomsten die progressief worden belast.

 

Tarieven

Anders dan beroepsinkomsten dient u voor inkomsten uit auteursrechten slechts een tarief van 15 % roerende voorheffing te betalen. Tenzij u ervoor opteert de werkelijke kosten aan te geven, kan u bovendien een belangrijk kostenforfait laten gelden op het ontvangen inkomen; voor de inkomsten geïnd in 2022 bedraagt deze:

  • 50% op de inkomstenschijf van 0 € tot 17.090 €;
  • 25% op de inkomstenschijf van 17.090 € tot 34.170 €;
  • boven de 34.170 € kunnen er geen forfaitaire beroepskosten meer worden afgetrokken.

 

Een voorbeeldje ter illustratie

Meneer beschikt reeds over een jaarlijks netto beroepsinkomen van 50.000 € en kan daarnaast rekenen op inkomsten uit auteursrechten ten belope van 10.000 €.

In dergelijk geval zullen de auteursrechten na aftrek van een kostenforfait ten belope van 50 %, hetzij 5.000 € (het zogenaamd netto belastbaar inkomen) belast worden aan het voordelige tarief van 15 % waardoor er finaal een belasting verschuldigd zal zijn van 750 €.

Zouden de inkomsten niet kunnen vallen onder het regime van auteursrechten dan zouden deze belast worden aan het marginale tarief in de personenbelasting van 50 %, d.w.z. een belasting van 5.000 €.

Indien u hier vragen over heeft, staan onze specialisten u graag bij voor meer informatie.

 

Florian Nelis – Jurist fiscalist bij Pareto NV

 

Afschaffing van het langetermijnsparen

Dankzij het langetermijnsparen kunnen Belgen tot € 2.350 per jaar fiscaal voordelig sparen met een spaar- of beleggingsverzekering. Op deze aanbetaling wordt een belastingvermindering van 30% toegepast. Minister van Financiën Vincent van Petegem heeft in zijn belastinghervormingsplan opgeroepen tot de afschaffing van het langetermijnsparen.

Quid met de liquidatiereserves bij schenking van aandelen met voorbehoud van vruchtgebruik

Via de gekende regeling van de liquidatiereserves is het  mogelijk om op een fiscaalvriendelijke manier uw winst te reserveren binnen de vennootschap via opname in een bijzondere ‘liquidatiereserve’. Hierop zal dan een anticipatieve heffing van 10% op worden toegepast. De dividenduitkeringen afkomstig van de liquidatiereserve zullen een roerende voorheffing ondergaan van hetzij 20 % bij uitkering binnen de 5 jaar, hetzij 5% bij uitkering na verkoop van 5 jaar. In geval van ontbinding van de vennootschap, is er geen bijkomende belasting meer verschuldigd (enkel de anticipatieve 10%).

Privaat vastgoed in familiale vennootschap: gunsttarief in Vlaamse erf- en schenkbelasting?

Bij de vervulling van bepaalde voorwaarden kan een familiale vennootschap tegen een gunsttarief geschonken of nagelaten worden. In dat geval geldt er een vlak gunsttarief in de erfbelasting (3% in rechte lijn en tussen partners en 7% in andere gevallen) en een vrijstelling in de schenkbelasting.