/>

Roerende inkomsten

Auteursrechten komen in aanmerking voor een bevoorrechte belastingregeling aangezien ze niet beschouwd worden als beroepsinkomen maar als roerende inkomsten en derhalve afzonderlijk worden belast. Zodra echter de inkomensschijf van 37.500 € wordt overschreden (64.070 € geïndexeerd voor de inkomsten geïnd in 2022), worden de inkomsten geherkwalificeerd als beroepsinkomsten en opgeteld bij de andere beroepsinkomsten die progressief worden belast.

 

Tarieven

Anders dan beroepsinkomsten dient u voor inkomsten uit auteursrechten slechts een tarief van 15 % roerende voorheffing te betalen. Tenzij u ervoor opteert de werkelijke kosten aan te geven, kan u bovendien een belangrijk kostenforfait laten gelden op het ontvangen inkomen; voor de inkomsten geïnd in 2022 bedraagt deze:

  • 50% op de inkomstenschijf van 0 € tot 17.090 €;
  • 25% op de inkomstenschijf van 17.090 € tot 34.170 €;
  • boven de 34.170 € kunnen er geen forfaitaire beroepskosten meer worden afgetrokken.

 

Een voorbeeldje ter illustratie

Meneer beschikt reeds over een jaarlijks netto beroepsinkomen van 50.000 € en kan daarnaast rekenen op inkomsten uit auteursrechten ten belope van 10.000 €.

In dergelijk geval zullen de auteursrechten na aftrek van een kostenforfait ten belope van 50 %, hetzij 5.000 € (het zogenaamd netto belastbaar inkomen) belast worden aan het voordelige tarief van 15 % waardoor er finaal een belasting verschuldigd zal zijn van 750 €.

Zouden de inkomsten niet kunnen vallen onder het regime van auteursrechten dan zouden deze belast worden aan het marginale tarief in de personenbelasting van 50 %, d.w.z. een belasting van 5.000 €.

Indien u hier vragen over heeft, staan onze specialisten u graag bij voor meer informatie.

 

Florian Nelis – Jurist fiscalist bij Pareto NV

 

De fiscaliteit inzake auteursrechten van naderbij bekeken

Het auteursrecht beschermt de originele creaties van de geest: beeldhouwwerken, literaire en wetenschappelijke teksten, scenario’s, schilderijen, foto’s, filmwerken, voordrachten, choreografieën, maar ook alledaagse voorwerpen, zoals een bril of het motief van een tapijt. Over wat al dan niet als een originele creatie kan worden beschouwd, woeden er hevige discussies (het begrip originaliteit is immers een vaag begrip). Het opzet van dit artikel is dan ook niet om hier verder op in te gaan, maar veeleer om de gunstige belastingregeling te beschrijven waarop auteursrechten aanspraak kunnen maken.

Aangifte buitenlandse levensverzekeringen

Bij uw jaarlijkse aangifte personenbelasting dient u telkens ook uw in het buitenland afgesloten levensverzekeringen mee op te nemen.

Verhoging van het abattement van het verkooprecht in Brussel

De Brusselse regering heeft een verlaging van de registratierechten bij de aankoop van de gezinswoning aangekondigd.