/>

De Vlaamse regering heeft op 20 januari 2021 het ontwerp van decreet gepubliceerd dat het fiscaal voordeel verbonden aan het duolegaat vanaf 1 juli 2021 afschaft. Tevens heeft deze regering hierin beslist dat schenkingen en legaten aan goede doelen vanaf diezelfde datum belastingvrij worden in Vlaanderen en heeft zij een zogenaamde ‘vriendenerfenis’ in het leven geroepen

Duolegaat zonder fiscaal voordeel

Met een duolegaat kan er in een testament zowel een vriend of een ver familielid als een goed doel worden aangeduid als begunstigde. Het goede doel dient de volledige erfbelasting te betalen en een bepaald bedrag door te geven aan de vriend of het ver familielid. Het goede doel erft tegen een gunstiger tarief (8,5%) dan vrienden en verdere familie (25 tot 55%) waardoor de erfbelasting lager is.

Het duolegaat blijft na 1 juli 2021 nog steeds mogelijk, maar er zal geen fiscaal voordeel meer aan verbonden zijn. Momenteel is het namelijk nog mogelijk om via een duolegaat erfbelasting te besparen. De afschaffing van het fiscaal voordeel geldt voor elke nalatenschap vanaf 1 juli 2021. Het zal eveneens niet mogelijk zijn een fiscaal voordeel te halen uit testamenten met een duolegaat die opgesteld werden voor 1 juli 2021 maar waarvan de testator pas na 1 juli 2021 komt te overlijden.

Belastingvrije schenkingen en legaten

Vanaf 1 juli 2021 worden de tarieven in de schenkbelasting voor schenkingen en legaten aan goede doelen verlaagd tot 0%. Op die manier wil de Vlaamse regering schenkingen en legaten aan goede doelen stimuleren daar zij immers een belangrijke inkomstenbron voor hen zijn.

In het voorontwerp zitten enkel schenkingen en legaten vervat die gedaan worden door een schenker of een erflater die in het Vlaams Gewest woont. Voor schenkers of erflaters in het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er andere tarieven van toepassing. Daarnaast geldt de afschaffing niet voor schenkingen en legaten aan private stichtingen.

Vriendenerfenis

De invoering van de zogenaamde ‘vriendenerfenis’ is een soort compensatie voor de afschaffing van het fiscaal voordeel van het duolegaat. Vanaf 1 juli 2021 is het mogelijk om aan een gunstiger tarief na te laten aan (één of meerdere) vrienden en verdere familieleden. Zij kunnen tot € 15.000 erven tegen een laag vast tarief van 3% (in plaats van het huidig tarief van 25%). De vriendenerfenis moet in een notarieel testament voorzien worden en aanduiden om welke personen het gaat. Op die manier kan maximaal € 3.300 worden bespaard.

Indien u bijkomende vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren via [email protected]

Sofie Ceulemans – Juriste bij Pareto

Fiscale vrijstellingen voor vier jaar in de vrieskast

De federale regering heeft in kader van de Covid-pandemie voorzien in de bevriezing van de indexering van enkele fiscale plafonds in de personenbelasting. Enkele belastingverminderingen en vrijstellingen zullen gedurende vier jaar onveranderd blijven. Dit zou wat meer overheidsbudget moeten vrijmaken om deze crisisperiode te doorstaan.

la fin de la kassroute entraîne-t-elle une double valorisatio

Brengt het einde van de “Kaasroute” een dubbele taxatie met zich mee?

Sinds 15 december 2020, zijn alle schenkingsaktes van roerende goederen van een belastingplichtige met fiscale residentie in België, die gebeurden voor een buitenlandse notaris, verplicht registreerbaar. Dit heeft tot gevolg dat men sowieso schenkingsrechten hierop moet betalen, zelfs al vindt de roerende schenking  plaats in het buitenland. 

(Nieuwe) Taks op effectenrekeningen

De Vivaldi-coalitie nam in haar regeerakkoord op dat ‘de overheid zal streven naar een eerlijke bijdrage van die personen die de grootste draagkracht hebben om bij te dragen, met respect voor het ondernemerschap’. Intussen werd hier reeds werk van gemaakt door de minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, onder de vorm van een (nieuwe) taks op effectenrekeningen. Het maakt voorlopig weliswaar slechts een voorontwerp van wet uit.