fbpx
/>

Voordeel?

In hoofde van de vennootschap wordt een tantième – in tegenstelling tot een dividend – fiscaalrechtelijk niet gezien als een winstverdeling, maar wel als een aftrekbare kost, die dus het belastbaar resultaat vermindert. Voor de bedrijfsleider wordt de tantième beschouwd als bezoldiging (belast in de personenbelasting aan de progressieve tarieven en tevens onderworpen aan sociale bijdragen)[2], op die manier kan de vennootschap op zijn beurt nog voldoen aan de minimum loonvoorwaarde en alsnog genieten van het verlaagd tarief.

Praktisch:

Op de algemene vergadering van de Besloten Vennootschap X van 2022 wordt opgemerkt dat er in het boekjaar 2021 slechts € 35.000 bezoldiging is uitgekeerd aan de bedrijfsleider. Hierdoor riskeert de BV X het verlaagd tarief van 20% in de vennootschapsbelasting voor boekjaar 2021 te mislopen. Een oplossing is om op de algemene vergadering nog € 10.000 toe te kennen aan de bedrijfsleider in de vorm van tantièmes. Deze bijkomende bezoldiging wordt dan geacht te zijn uitgekeerd door de vennootschap in het boekjaar 2021. De bedrijfsleider zal deze privé echter pas effectief ontvangen in 2022 en dan ook pas belast worden in de personenbelasting.[3]

Aandachtspunten:

Boekhoudkundig is de tantième wel degelijk een uitkering van winst en daarom moet uw vennootschap aan de liquiditeits- en balanstest voldoen, ze moet dus economisch gezond zijn en in staat zijn deze tantièmes te betalen (art. 5:142 wetboek van vennootschappen). Zoals reeds aangehaald wordt de toekenning van de tantièmes privé in de personenbelasting pas in het volgende jaar belast, wat natuurlijk als nadeel heeft dat de privé belastbare basis voor inkomstenjaar 2022 verhoogd wordt. Daarnaast worden tantièmes niet aanzien als ‘regelmatige bezoldiging’ en tellen ze niet mee voor de 80%-regel voor uw opbouw in individuele pensioentoezeggingen.

Besluit:

Samengevat is de tantième dus een oplossing om uw bezoldiging nog te modifiëren waardoor de vennootschap alsnog van het verlaagd tarief kan genieten. Ze wordt eveneens als een aftrekbare kost aanvaard, maar is wel belastbaar als bezoldiging onder de progressieve schijven en zo ook aan sociale bijdragen onderworpen. Het uitkeren van tantièmes in dergelijke situaties kan dus zeker opportuun zijn, maar mag zeker niet worden aanzien als een algemene loonsoptimalisatie-techniek noch als een algemeen alternatief voor dividenden.[4] Bij vragen kan u ons steeds contacteren.

 

Simon Boon – Jurist bij Pareto

[1] Indien de bedrijfsleider zelf een vennootschap is, zal de tantième logischerwijze in de vennootschapsbelasting getaxeerd worden in hoofde van deze vennootschap.

[2] De tantième zal m.a.w. pas in uw aanslagbiljet personenbelasting 2022-2023 zichtbaar zijn.

[3] Dividenden zijn weliswaar niet aftrekbaar voor de vennootschap, maar qua belastingsdruk blijft het bij de vennootschapsbelasting en een (vaak) verlaagd tarief roerende voorheffing als eindbelasting, men wordt privé niet onderworpen sociale bijdragen.

[4] Dividenden zijn weliswaar niet aftrekbaar voor de vennootschap, maar qua belastingsdruk blijft het bij de vennootschapsbelasting en een (vaak) verlaagd tarief roerende voorheffing als eindbelasting, men wordt privé niet onderworpen sociale bijdragen.