fbpx
/>

Lees het artikel:

Hoe optimaliseert u het spaargeld dat u tijdens de pandemie hebt opgebouwd? De mening van de deskundigen van Pareto, een financiële planner die zijn 10-jarig bestaan viert en een voormalige Gazelle van “Trends-Tendances” die blijft groeien.

Gemiddeld zijn de Belgen nog nooit zo rijk geweest. Eind vorig jaar bereikten de financiële activa in handen van particulieren een recordniveau van 1466 miljard euro, 56 miljard meer dan een jaar eerder. De stijging was te danken aan de sterke prestaties van de financiële markten, waardoor de aandelenportefeuilles een impuls kregen. Maar de gedwongen besparingen als gevolg van maatregelen ter bestrijding van Covid-19, hebben ook hun effect gehad.

“De financiële markten hebben inderdaad geholpen, gezien het indrukwekkende herstel van de aandelenmarkten in de tweede helft van het jaar,” zegt Corentin Minne, medeoprichter van Pareto, een bedrijf dat gespecialiseerd is in financiële planning, “Over het algemeen hebben onze klanten hun spaargeld zien toenemen. In een omgeving waar contant geld niets meer oplevert, zijn zij vaak op zoek naar alternatieven voor hun spaargeld. Deze alternatieven verschillen uiteraard naargelang hun beleggingsprofiel, dat varieërt van de voorzichtige belegger, op zoek naar rendement, tot een persoon die duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingen opzoekt.

40 MILJARD

Volgens de laatste cijfers van de Nationale Bank hebben de Belgen vorig jaar niet minder dan 40 miljard euro geïnvesteerd in financiële producten, voornamelijk wegens een verminderde consumptie als gevolg van de gezondheidsmaatregelen. Zij richtten zich vooral op gereglementeerde spaardeposito’s (+13,8 miljard), zichtdeposito’s (+12,4 miljard), beleggingsfondsen (+9,9 miljard euro) en beursgenoteerde aandelen (+6,2 miljard), die een aanzienlijke stijging lieten optekenen, aldus de NBB.

1. U wenst zekerheid

“Met rentetarieven van nul is het huidige klimaat uiteraard niet gemakkelijk voor een voorzichtige belegger. Als je rendement wilt, moet je risico’s nemen,” merkt Corentin Minne op. Anders moet u aanvaarden dat de eventuele inflatie uw koopkracht geleidelijk zal aantasten. Naar onze mening is het van essentieel belang dat iemand die zekerheid voor zijn beleggingen zoekt, zich de volgende vragen stelt: hoe lang kan hij het geld voor zijn belegging missen, wenst hij een regelmatig inkomen te genereren om van te leven of een kapitaal voor een belangrijkere uitgave, enz.

“Afhankelijk van de behoeften, zal het antwoord verschillend zijn. Indien u bijvoorbeeld over een maandelijkse spaarcapaciteit beschikt, kunt u opteren voor een regelmatige storting in een investeringsplan. Op die manier profiteert u van verschillende instappunten op de markt en beschermt deze methode u tegen volatiliteitspieken.” Voor een beroepsactieve persoon is een analyse van de beschikbare fiscale niches (langetermijnsparen, onroerend goed, enz.) een onmiskenbaar pluspunt, en het advies van Pareto is om deze eerst te optimaliseren. “Een fiscaal aftrekbare belegging combineert het voordeel van marktrendement met een belastingvermindering van ten minste 30% in het algemeen,” zegt Corentin Minne. Degene die kan sparen en vaak een kapitaal heeft dat hij op korte termijn niet nodig heeft, zal er belang bij hebben de optie van onroerend goed te overwegen. “Gezien de lage rentetarieven is het hefboomeffect namelijk zeer belangrijk voor iedereen die wil lenen. Een jaarlijks rendement van bijna 10% kan worden verkregen met een minimale investering van eigen vermogen en een huurrendement van ongeveer 3% tot 4%,” zegt Corentin Minne, eraan toevoegend dat Pareto ook vastgoedprojecten aan zijn klanten aanbiedt.

2. Je wilt rendement

Hogere rendementen op lange termijn betekenen uiteraard risico’s nemen op de financiële markt. De twee bekendste zijn aandelen en hoog-rentende obligaties,” zegt Geoffroy de Pierpont, vennoot van Pareto. In de huidige context raden wij die laatste (hoogrentende obligaties) echter niet aan.

Ten eerste omdat het obligatierisico slecht wordt beloond. Om een coupon van 4% per jaar te krijgen, moet u beleggen in een obligatie die kan worden omschreven als een “junk bond“. Als de rente stijgt, daalt de nominale waarde van de obligatie. Bovendien bieden obligaties weinig bescherming tegen inflatie. Toch is de inflatie nu meer dan ooit een bepalende factor voor de markten. Als u ondanks alles toch beslist om in dit segment te beleggen, moet u het echt overlaten aan gespecialiseerde beheerders die de liquiditeit van de obligatieportefeuille beheren en voor diversificatie zorgen. In tegenstelling tot hoogrentende obligaties bieden aandelen een hoger rendement op lange termijn met een gecontroleerd risico,” zegt Geoffroy de Pierpont.

“Als u een groter geldbedrag hebt en niet in onroerend goed wilt investeren, is het in uw belang om in de aandelenmarkt te investeren.  Door te beleggen in reële activa zoals aandelen, bent u het best beschermd tegen inflatie. De aandelenmarkten zullen de komende 10 jaar de motor van het rendement zijn. Dit gezegd zijnde, moet je voorzichtig zijn met de prijzen die je betaalt. Technologieaandelen zijn heel erg duur. In plaats van zich te richten op de grote kolossen zoals Facebook, is het beter zich te richten op middelgrote kapitalisaties in meer specifieke thema’s zoals kunstmatige intelligentie, robots, enz. Om al deze redenen geven wij vooralsnog de voorkeur aan nichefondsen”, aldus Geoffroy de Pierpont. In dit verband moet worden opgemerkt dat Pareto geen rechtstreekse vermogensplanner is. “Wij hebben geen eigen producten. Onze rol bestaat erin de beste vermogensplanners te identificeren”, legt Geoffroy de Pierpont uit. Wij adviseren voornamelijk beleggingen in tak 23 in open architectuur, zonder uitstapkosten en in een institutionele versie, d.w.z. dat er geen retrocessies worden toegepast, wat de laagste kosten en totale onafhankelijkheid bij de fondsenselectie garandeert”, verzekert Geoffroy de Pierpont.

Pareto

Geoffroy de Pierpont en Corentin Minne, oprichters, met Maïté Broun, hoofd van de SRI beleggingen.

Gezien de lage rentetarieven is een hefboomeffect van groot belang voor wie wil lenen. Vandaar de interesse om naar onroerend goed te kijken.Corentin Minne

3. U wilt duurzaamheid

Impact investing (beleggen in bedrijven die een positieve impact hebben op de samenleving), thematische beleggingen (opwarming van de aarde, water, energietransitie, circulaire economie, enz.), beleggingen die extra-financiële ESG-criteria bevatten (ecologisch, sociaal en bestuurlijk) en beleggingen die bepaalde sectoren uitsluiten (steenkool, wapens, tabak, enz.).

Er is vandaag geen tekort aan sociaal verantwoordelijke en duurzame beleggingsinstrumenten, zoals beleggingen die rekening houden met de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties en filantropische fondsen die een deel van hun winst of omzet uitkeren aan sociale projecten. Klimaat- en sociale kwesties zijn bijzonder populair bij klanten,” zegt Maïté Brouns, hoofd duurzame beleggingen bij Pareto. “Er is een groeiende vraag van hun kant om beleggingsoplossingen te vinden die winstgevend, maar bovenal verantwoord en duurzaam zijn. Energietransitie, de circulaire economie, water, gendergelijkheid en demografische verandering zijn enkele van de aandachtsgebieden van vandaag. Bovendien merken wij bij onze successieplanning dat de kinderen van onze cliënten er een erezaak van maken om deze extra-financiële criteria te willen integreren en dat rendement niet langer het enige leidmotief is bij een beleggingskeuze.

“Natuurlijk waken wij ervoor dat er geen financiële zeepbellen ontstaan rond thema’s die te modieus of te nieuw zijn,” voegt de Pareto-specialist eraan toe. Wij zijn in alle gevallen voorstander van gezonde diversificatie. Sommige beheerders beperken nu zelfs nieuwe investeringen in hun fondsen om de kwaliteit van het beheerproces te handhaven. Wij blijven hoe dan ook zeer positief over deze activaklasse met fondsen zoals die van Triodos, Nordea, Pictet en Orcadia. Het is duidelijk dat het grote publiek en de regeringen deze richting wilt inslaan. Traditionele fondsen zullen verdwijnen, terwijl sociaal verantwoordelijke fondsen de norm zullen worden, concludeert Maïté Brouns, die schat dat 80% van het aanbod aan beleggingsproducten binnen vijf jaar duurzaam zal zijn.

Aandelenmarkten zullen de komende 10 jaar de rendementen bepalen. Geoffroy de Pierpont

Belastingcontrole

Pareto, gespecialiseerd in financiële planning, viert dit jaar zijn 10-jarig bestaan. In 2011 werd Pareto opgericht door drie vennoten, Diederik Vandendriessche, Corentin Minne en Geoffroy de Pierpont.  Tien jaar na de oprichting telt de onderneming een veertigtal werknemers, 4.000 financiële plannen en in totaal 3.000 klanten (zelfstandigen, vrije beroepers, bedrijfsleiders, gepensioneerden). De juridische en fiscale analyse wordt gefactureerd tussen 1.800 en 3.000 euro. Vervolgens worden, indien het dossier geschikt is vanuit het oogpunt van fiscale optimalisatie via personen- of vennootschapsbelasting en indien het aansluit bij de wensen van de cliënt, investeringsstrategieën voorgesteld (tak 23, onroerend goed, groespverzekering, enz.). Wat de crisis betreft, “hebben we dankzij ons tienjarig bestaan en een trouw cliënteel de crisis tot dusver zonder al te veel problemen doorstaan“, vertrouwt Geoffroy de Pierpont, één van de drie oprichters, ons toe. Onze teams hebben zichzelf echter opnieuw moeten uitvinden en flexibel moeten zijn. We gaven tot drie voordrachten per week op locatie en dat kwam allemaal tot stilstand. Maar we hebben een kleine opnamestudio gebouwd die ons in staat stelt veel van deze sessies digitaal te geven. Daarenboven is momenteel meer dan de helft van onze nieuwe klanten via mond-tot-mondreclame bij ons terechtgekomen.

 

Successieplanning via een private stichting

Verschillende Belgische families hanteren een private stichting om aan successieplanning te doen. Is dit een aanbevolen constructie voor u of schuilen er adders onder het gras?

Een kluis in uw nalatenschap

U heeft een kluis bij een bank met daarin enkele (waardevolle) goederen. Wat gebeurt er wanneer u overlijdt? Behoudt u best uw goederen in de kluis of zoekt u toch beter een andere bewaarplaats?

Wat is de impact op de erfbelasting als u naar Spanje verhuist?

U wenst naar Spanje te verhuizen, maar wat zijn de gevolgen op vlak van erfbelasting wanneer uw erfgenamen in België blijven?