fbpx
/>

Het gaat dan bijvoorbeeld over individuele beleggingsverzekeringen Tak 21/23 die u afsloot bij Luxemburgse verzekeringsmaatschappijen.[1] U dient deze aan te geven in het Vak XIII Code 1076-88, indien u de (of één van de) verzekeringnemer(s)  bent.

U moet dan hier uw naam, voornaam en het land waar de verzekering is afgesloten, invullen.

Bij verzekeringspolissen die u zelf  heeft gefinancierd (door bvb. een voorafgaande schenking), maar die werden afgesloten op naam van uw kind (of zus, broer,nicht,…), heeft uw kind de verplichting als verzekeringnemer hiervan aangifte te doen.

Indien de verzekeringnemer een minderjarig kind is, neemt u als ouder de naam van uw kind op in uw eigen belastingaangifte bij de code 1076.

Wij herinneren u er aan dat voor digitale aangiftes de deadline 15 juli is.[2]

 

Simon Boon – Jurist Pareto

[1] Tak 26-contracten vallen niet onder de verplichting, collectieve groepsverzekeringen en pensioensfondsen evenmin.

[2] Voor papieren aangiftes is dit 30 juni.

Successieplanning via een private stichting

Verschillende Belgische families hanteren een private stichting om aan successieplanning te doen. Is dit een aanbevolen constructie voor u of schuilen er adders onder het gras?

Een kluis in uw nalatenschap

U heeft een kluis bij een bank met daarin enkele (waardevolle) goederen. Wat gebeurt er wanneer u overlijdt? Behoudt u best uw goederen in de kluis of zoekt u toch beter een andere bewaarplaats?

Wat is de impact op de erfbelasting als u naar Spanje verhuist?

U wenst naar Spanje te verhuizen, maar wat zijn de gevolgen op vlak van erfbelasting wanneer uw erfgenamen in België blijven?