/>

Het gaat dan bijvoorbeeld over individuele beleggingsverzekeringen Tak 21/23 die u afsloot bij Luxemburgse verzekeringsmaatschappijen.[1] U dient deze aan te geven in het Vak XIII Code 1076-88, indien u de (of één van de) verzekeringnemer(s)  bent.

U moet dan hier uw naam, voornaam en het land waar de verzekering is afgesloten, invullen.

Bij verzekeringspolissen die u zelf  heeft gefinancierd (door bvb. een voorafgaande schenking), maar die werden afgesloten op naam van uw kind (of zus, broer,nicht,…), heeft uw kind de verplichting als verzekeringnemer hiervan aangifte te doen.

Indien de verzekeringnemer een minderjarig kind is, neemt u als ouder de naam van uw kind op in uw eigen belastingaangifte bij de code 1076.

Wij herinneren u er aan dat voor digitale aangiftes de deadline 15 juli is.[2]

 

Simon Boon – Jurist Pareto

[1] Tak 26-contracten vallen niet onder de verplichting, collectieve groepsverzekeringen en pensioensfondsen evenmin.

[2] Voor papieren aangiftes is dit 30 juni.

Privaat vastgoed in familiale vennootschap: gunsttarief in Vlaamse erf- en schenkbelasting?

Bij de vervulling van bepaalde voorwaarden kan een familiale vennootschap tegen een gunsttarief geschonken of nagelaten worden. In dat geval geldt er een vlak gunsttarief in de erfbelasting (3% in rechte lijn en tussen partners en 7% in andere gevallen) en een vrijstelling in de schenkbelasting.

De doorgeefschenking: tips & tricks

Wanneer u een erfenis krijgt van één van uw ouders, heeft u drie keuzes: deze aanvaarden, aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving of verwerpen. U wenst misschien meteen uw eigen kinderen te begunstigen met een deel van deze erfenis. Indien u ervoor kiest om de nalatenschap te verwerpen, ziet u echter af van de volledige erfenis. U kan niet slechts een deel van uw erfenis verwerpen om een ander deel te aanvaarden. Het is dus alles of niets. Bovendien zullen uw kleinkinderen, indien zij de erfenis wel aanvaarden, moeten instaan voor de erfbelasting, wat voor hun een grote kost kan zijn op een jonge leeftijd.

Uw vastgoed gemeubeld verhuren? Dit zijn de fiscale aandachtspunten.

Indien u overweegt uw investeringsvastgoed te verhuren, heeft u de mogelijkheid dit gemeubeld te doen. U kan hiervoor meerdere praktische redenen hebben, vaak omwille van de aard of bestemming van het vastgoed (vakantiewoning, appartement bestemd voor expats, studentenkot,…). We willen in dit artikel even stilstaan bij de fiscale aspecten van gemeubelde verhuur.