fbpx
/>

Het gaat dan bijvoorbeeld over individuele beleggingsverzekeringen Tak 21/23 die u afsloot bij Luxemburgse verzekeringsmaatschappijen.[1] U dient deze aan te geven in het Vak XIII Code 1076-88, indien u de (of één van de) verzekeringnemer(s)  bent.

U moet dan hier uw naam, voornaam en het land waar de verzekering is afgesloten, invullen.

Bij verzekeringspolissen die u zelf  heeft gefinancierd (door bvb. een voorafgaande schenking), maar die werden afgesloten op naam van uw kind (of zus, broer,nicht,…), heeft uw kind de verplichting als verzekeringnemer hiervan aangifte te doen.

Indien de verzekeringnemer een minderjarig kind is, neemt u als ouder de naam van uw kind op in uw eigen belastingaangifte bij de code 1076.

Wij herinneren u er aan dat voor digitale aangiftes de deadline 15 juli is.[2]

 

Simon Boon – Jurist Pareto

[1] Tak 26-contracten vallen niet onder de verplichting, collectieve groepsverzekeringen en pensioensfondsen evenmin.

[2] Voor papieren aangiftes is dit 30 juni.

Afschaffing van het langetermijnsparen

Dankzij het langetermijnsparen kunnen Belgen tot € 2.350 per jaar fiscaal voordelig sparen met een spaar- of beleggingsverzekering. Op deze aanbetaling wordt een belastingvermindering van 30% toegepast. Minister van Financiën Vincent van Petegem heeft in zijn belastinghervormingsplan opgeroepen tot de afschaffing van het langetermijnsparen.

Quid met de liquidatiereserves bij schenking van aandelen met voorbehoud van vruchtgebruik

Via de gekende regeling van de liquidatiereserves is het  mogelijk om op een fiscaalvriendelijke manier uw winst te reserveren binnen de vennootschap via opname in een bijzondere ‘liquidatiereserve’. Hierop zal dan een anticipatieve heffing van 10% op worden toegepast. De dividenduitkeringen afkomstig van de liquidatiereserve zullen een roerende voorheffing ondergaan van hetzij 20 % bij uitkering binnen de 5 jaar, hetzij 5% bij uitkering na verkoop van 5 jaar. In geval van ontbinding van de vennootschap, is er geen bijkomende belasting meer verschuldigd (enkel de anticipatieve 10%).

Privaat vastgoed in familiale vennootschap: gunsttarief in Vlaamse erf- en schenkbelasting?

Bij de vervulling van bepaalde voorwaarden kan een familiale vennootschap tegen een gunsttarief geschonken of nagelaten worden. In dat geval geldt er een vlak gunsttarief in de erfbelasting (3% in rechte lijn en tussen partners en 7% in andere gevallen) en een vrijstelling in de schenkbelasting.