fbpx
/>

In ons vorig artikel in deze reeks hadden we het al over de bedrijfsvoorheffing. Verder kennen we in België ook de roerende voorheffing, zijnde een belasting op inkomsten van kapitalen en roerende goederen. Hoe de roerende voorheffing in België precies in elkaar zit, leest u in dit artikel.

Wat is de roerende voorheffing?

Het gaat om een belasting op inkomsten van kapitalen en roerende goederen. Dit kunnen interesten zijn verkregen op een spaarrekening, dividenden voortkomend uit aandelen, coupons uitgekeerd aan obligatiehouders maar ook royalty’s of auteursrechten zijn onderhevig aan roerende voorheffing.

Wie houdt de voorheffing in?

De roerende voorheffing wordt ingehouden aan de bron. Dit betekent dat de financiële instelling, werkgever of vennootschap de belasting zal inhouden alvorens de inkomsten op de rekening van de genieter worden gestort. Deze verkrijgt het bedrag na belasting en de voorheffing werkt ‘bevrijdend’. Dit bespaart de belastingplichtige enige administratie vermits de inkomsten niet langer moeten worden aangegeven in de personenbelasting, dit in tegenstelling tot de bedrijfsvoorheffing.

Let op, voor bv. buitenlandse dividenden zal u toch de inkomsten dienen aan te geven en de roerende voorheffing moeten betalen. Buitenlandse instellingen zullen de belasting namelijk niet automatisch inhouden. Daarenboven loopt u het risico op dubbele belasting: in het buitenland én in België. Laat u dus bijstaan wanneer u zich in deze situatie bevindt.

Wat is het tarief van de roerende voorheffing?

Vandaag bedraagt het tarief 30%. Heeft u dus recht op dividenden ter waarde van € 100, zal hiervan € 70 op uw rekening terechtkomen. De vennootschap die de dividenden uitkeert, zal € 30 hiervan doorstorten aan de Staat.

De voorbije tien jaar is het tarief menig maal verhoogd: het ging van 15% naar 21%, 25%, 27% en uiteindelijk 30% sinds 1 januari 2017. Er zijn wel nog een aantal gunsttarieven voor specifieke roerende inkomsten, denk maar aan liquidatiereserves uitgekeerd na vijf jaar (aan 5%) of interesten verkregen boven een bepaald plafond op gereglementeerde spaarrekeningen (belast aan 15%).

Zijn er vrijstellingen?

We geven nog mee dat interesten op gereglementeerde spaarrekeningen vrijgesteld zijn tot € 980 in 2021. In de praktijk aan het huidige rentetarief van 0,11% zal u dus slechts in zeer uitzonderlijke gevallen roerende voorheffing verschuldigd zijn. Verder zijn de eerste € 800 aan dividenden eveneens vrijgesteld, dit betekent een belastingbesparing van € 240. Let op, u moet deze vrijstelling aanvragen via uw aangifte personenbelasting, deze wordt niet automatisch toegekend.

Wenst u hierbij begeleiding, aarzel dan niet om ons te contacteren.