fbpx
/>

Belastingen worden in ons land vaak geïnd onder de vorm van voorheffingen. De bedrijfsvoorheffing is hiervan het meest gekende voorbeeld. Verder kennen we ook de roerende voorheffing, verschuldigd op inkomsten voortgebracht door roerende goederen zoals bv. aandelen of obligaties. Maar wat is zo’n voorheffing precies en wat is het nut ervan? U komt het in dit artikel te weten.

Wat is een voorheffing?

Het woord zegt het zelf: het is een heffing vóór de uiteindelijk te betalen belasting. Een voorheffing is een soort voorschot op de totale belasting die verschuldigd zal zijn voor een betreffend jaar. Op die manier worden belastingplichtigen niet geconfronteerd met een aanzienlijk bedrag dat ineens dient te worden betaald. Anderzijds is de fiscus van zijn kant dan weer zeker van een periodiek inkomen, zij hoeven niet tot het einde van het jaar te wachten vooraleer de burger belasting dient te betalen.

Welke soorten voorheffing bestaan er?

De meest betaalde vorm van voorheffing is zonder twijfel de bedrijfsvoorheffing. Deze wordt maandelijks ingehouden op uw brutoloon en dient als voorschot op de verschuldigde personenbelasting van dat jaar. Heeft u te veel voorheffing betaald, zal de fiscus u het surplus het jaar nadien terugbetalen. Betaalde u te weinig zal u bij uw afrekening nog extra belasting moeten betalen. Naast de bedrijfsvoorheffing kennen we in België ook de roerende en onroerende voorheffing, maar hier gaan we in een volgend artikel dieper op in.

Wie houdt die voorheffing in?

Het is de werkgever of de vennootschap die de bedrijfsvoorheffing inhoudt op het brutoloon dat wordt betaald aan de werknemer of bedrijfsleider. Deze stort de ingehouden voorheffing daarna door aan de Schatkist. Verder is de bedrijfsvoorheffing ook verschuldigd op andere vormen van inkomen: pensioenen, vervangingsinkomsten, zieke-uitkeringen, enz.

Hoeveel voorheffing is er verschuldigd?

Hoeveel belasting u verschuldigd bent, is natuurlijk afhankelijk van uw inkomen. Vermits het inkomen voor het lopende jaar niet exact kan worden bepaald moet de te betalen voorheffing dus steeds worden geschat. Dit gebeurt op basis van barema’s. Dat is de reden waarom u bij ontvangst van het aanslagbiljet nog extra belasting of terugkrijgt.

Heeft u nog vragen bij de optimalisatie van uw inkomsten? Aarzel dan niet om contact mes ons op te nemen.

Meer weten

Alles over de roerende voorheffing met Pareto Family Office

Onroerende voorheffing (vastgoed)

In deze reeks bespraken we reeds enkele types van voorheffingen. In dit artikel gaan we dieper in op een belasting op vastgoed: de onroerende voorheffing.