fbpx
/>

Een interessante manier om jaarlijks belastingen te besparen is een beroep te doen op het lange termijnsparen. Dit stelsel is in het leven geroepen om burgers aan te moedigen een aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen in de ‘derde pensioenpijler’. Het is de grote broer van het beter gekende pensioensparen.

Wat kan er nu precies worden gestort in het lange termijnsparen? 

Voor 2022 is er een absoluut plafond van € 2.350, met jaarlijkse indexatie. Er is echter beslist deze indexering te bevriezen tot 2024 ten gevolge van de coronamaatregelen. Dit plafond wordt enkel bereikt door personen met een jaarlijks netto belastbaar inkomen (dit is het bruto-inkomen verminderd met de beroepskosten en de sociale bijdragen) hoger dan € 37.472. Is uw inkomen lager, wordt de premie proportioneel naar beneden bijgesteld.

Op het gestorte bedrag krijgt u een belastingvermindering van 30%. Dit betekent dus dat u € 705 aan belastingen bespaart indien u in 2022 een bedrag van € 2.350 stort.

Belastingverlaging: twee opties

U heeft twee mogelijkheden om de belastingvermindering te genieten: (1) via stortingen in een levensverzekering of (2) via de kapitaalaflossingen van een krediet voor een niet-eigen woning.

U kan dus een levensverzekering afsluiten waarin u jaarlijks de premie stort om uw wettelijk pensioen aan te vullen. Kredieten voor tweede (of derde) woningen leveren u ook een belastingvermindering op via de gedane kapitaalaflossingen. Let wel op, dit voordeel valt weg voor kredieten aangegaan na 31/12/2023 ingevolge het begrotingsakkoord van de federale regering.

Aangezien u jarenlang belastingen kan besparen wenst de overheid natuurlijk ook haar deel van de koek: op elke gestorte premie is een taks verschuldigd van 2%. Daarnaast wordt het opgebouwde kapitaal belast aan 10% op uw 60e verjaardag indien het contract werd afgesloten vóór uw 55e of op de tiende verjaardag van het contract.

Besparing op lange termijn: voordeel

Het grote voordeel van lange termijnsparen is dat u nog steeds de belastingvermindering kan genieten na uw 65e, in tegenstelling tot alle andere vormen van aanvullende pensioenopbouw. U kan dus tijdens uw pensioen nog steeds premies storten in een levensverzekering op voorwaarde dat deze werd afgesloten voor uw 65e. Zo niet, kan u geen nieuw contract meer onderschrijven.

We raden u aan goed te letten op de eventuele kosten verbonden aan zulke contracten. Indien u verdere vragen heeft, staan we tot uwer beschikking.