fbpx
/>

De effectenrekening in de praktijk :

Elke persoon – natuurlijke of rechtspersoon – kan een effectenrekening openen om een deel van zijn beleggingen vast te leggen. Rechtspersonen moeten er echter voor zorgen dat hun statuten dit soort transacties niet verhinderen.

Aan een effectenrekening zijn bepaalde kosten verbonden, zoals kosten voor het openen van een rekening, kosten voor het beheer van een rekening, instap-, uitstap- of beheersvergoedingen, enz. De meeste van deze kosten hangen doorgaans af van de instelling waar de rekening is geopend.

Belasting :

Aangezien een effectenrekening op zich geen soort belegging is, maar veeleer een rekening die gekoppeld is aan de verschillende beleggingen die zij bevat, zal de belastingheffing in de eerste plaats afhangen van elk van de onderliggende beleggingen waaruit de rekening bestaat.

Bovendien heeft de wetgever het nodig geacht om sinds februari 2021 de fameuze belasting op effectenrekeningen in te voeren. Dit is een jaarlijkse belasting op bepaalde effectenrekeningen, afhankelijk van de toepassingsvoorwaarden van deze belasting. Zo zullen alleen effectenrekeningen met een gemiddelde jaarlijkse waarde van meer dan 1.000.000 € door deze belasting worden getroffen. De hier bedoelde ” gemiddelde jaarlijkse waarde” wordt verkregen door te kijken naar de ontwikkeling van de waarde van de effectenrekening over een periode van 12 maanden. Vervolgens wordt een gemiddelde vastgesteld op basis van de waarde op de volgende data: 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september.

Voor het te betalen bedrag geldt een tarief van 0,15 % over de totale waarde van de effectenrekening waarop de belasting betrekking heeft.

Ook te ontdekken