fbpx
/>

Wat is een tak 23 verzekering?

Een tak 23 is een levensverzekering waarbij de gestorte premies worden geïnvesteerd in beleggingsfondsen en biedt op deze manier geen gegarandeerd rendement. Dit is dan ook het belangrijkste verschil met een tak 21 verzekering waar men spreekt over een resultaatsverbintenis (gewaarborgd rendement + eventuele winstdeelname). Tak 23 is de laatste jaren enorm in populariteit toegenomen tegenover tak 21. Dit kadert volledig in een wereld van dalende vaste rentevoeten die het rendement van tak 21 bepalen.

Waarom een tak 23?

Wanneer uw beleggingsprofiel dit toelaat, biedt tak 23 oplossingen om een hogere opbrengst te behalen dan de huidige vaste rendementen. Uw vermogen kan in de polis gespreid worden over verschillende beleggingsfondsen en/of verschillende beheerders. Op deze manier spreidt u de risico’s. Op basis van het risico dat u bereid bent te nemen, kan u kiezen tussen obligatie-, gemengde, aandelen- en/of sectorfondsen. De risicograad kan u bekijken als de mate waarin uw belegging kan schommelen in waarde. Hoe hoger het risico, hoe hoger de mate waarin uw belegging schommelt maar ook hoe hoger het potentiële rendement op langere termijn.

Hoe werkt een tak 23?

Een tak 23 wordt steeds afgesloten via een tussenpersoon. Afhankelijk van het type tussenpersoon (agent/makelaar) kan u kiezen tussen één of meerdere verzekeringsmaatschappijen die een aanbod hebben in tak 23 beleggingsverzekeringen. Een levensverzekering kent altijd 4 partijen. Eerst en vooral is er de verzekeringsmaatschappij die voor u de polis opstelt en garant staat voor de correcte toewijzing van uw gestorte premie in de gekozen beleggingsfondsen. Vervolgens is er de verzekeringsnemer, dit is de persoon die juridisch eigenaar is van de polis. De verzekerde (derde partij) is de persoon wiens hoofd verzekerd is, bij overlijden van deze persoon wordt de prestatie uitbetaald aan de begunstigde (vierde partij). Eerst wordt een verzekeringsvoorstel opgemaakt en getekend door de verzekeringsnemer en soms de begunstigde. Nadien aanvaardt de maatschappij het voorstel en wordt de verzekeringspolis opgemaakt. Waarna de premie eenmalig of periodiek gestort kan worden.

Waar zit dan het verschil met een bancair beleggingsfonds?

Het grootste verschil tussen een tak 23 en een bancair beleggingsfonds is te vinden in de fiscale behandeling. Bij een bancair beleggingsfonds kan er mogelijk sprake zijn van roerende voorheffing op uw gerealiseerde winst, roerende voorheffing op uitbetaalde coupons en een taks op beursbeleggingen van 1,32%. Bij een tak 23 is er slechts een eenmalige premietaks van 2% bij de storting van uw premie. Ook kan een levensverzekering een handig instrument zijn in het kader van successieplanning om bijvoorbeeld af te wijken van het wettelijke erfrecht. Ook kan er geschonken worden in een polis op naam van toekomstige erfgenamen waarbij de schenker controle blijft behouden over de polis.

Zijn er grote verschillen tussen tak 23 producten op de markt?

Zoals bij iedere roerende investering zijn er grote verschillen tussen verzekeringsmaatschappijen in hun aanbod van tak 23 producten. De grootste verschillen zijn te vinden in de kosten (instapkost en beheerskost) en het fondsenaanbod. Sommige verzekeraars werken enkel met eigen fondsen, andere maatschappijen werken met een zogenaamde open architectuur: zij bieden fondsen aan van verschillende beheerders en soms zelfs indexfondsen om de kosten te drukken.

Ook in dit geval geldt dat elke situatie uniek is. Indien u een duidelijk beeld wenst te krijgen over de meerwaarde die een tak 23 verzekering voor u kan bieden, maak dan een afspraak met één van onze consultants.

 

Meer weten

fiscale aantrekkelijkheid tak 23 - pareto

fiscale aantrekkelijkheid tak 23

De tak 23-levensverzekering is een belegging waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen. Dit type product heeft het voordeel niet aan de roerende voorheffing onderworpen te zijn en relevante oplossingen op vlak van nalatenschap toe te laten. Wel moet men zijn verzekeringsmaatschappij goed kiezen ten einde toegang te hebben tot transparante, onafhankelijke en flexibele structuren.

onafhankelijkheid: definitie in financieel jargon

Onafhankelijk

De term onafhankelijk is een precies begrip, maar wordt al snel erg vaag wanneer het in financieel jargon wordt gebruikt. Maar wat betekent het eigenlijk om een onafhankelijke speler op financieel gebied te zijn?

Het hangt ervan af hoe je het bekijkt, hier zijn enkele voorbeelden :

Tak 23 voor het beleggen van uw geld

Tak 23, een alternatief voor een effectenrekening om contanten te beleggen?

Met een economische toestand die de laatste drie jaar op zijn kop is gezet en geconfronteerd wordt met een financiële markt die de gevolgen daarvan ondervindt, is het belangrijker dan ooit dat men zijn beleggingen in het oog te houdt en de horizon kan verruimen met bestaande oplossingen.

Hoewel sommigen nog slechts in de verte vertrouwd zijn met het principe van de effectenrekening, zijn de meeste beleggers er wel mee vertrouwd en is er een sterke groei van deze categorie beleggers die kiezen voor een belegging via een verzekeringscontract met de afkorting “tak 23”.

Levensverzekering

 

Fonds d'investissement

Beleggingsfondsen

  • Open fondsen versus gesloten fondsen: een gesloten fonds is enkel toegankelijk tijdens de inschrijvingsperiode terwijl een open fonds steeds toegankelijk is.
  • Kapitalisatiefonds versus distributiefonds: een distributiefonds kent regelmatig een coupon toe terwijl een kapitalisatiefonds de meerwaarde herinvesteert in het fonds.