fbpx
/>

Wat zijn de gevolgen van het erven van onroerend goed?

Wanneer een persoon overlijdt, ontvangen zijn erfgenamen (of legatarissen) zijn eigendom en betalen zij successierechten. De waarde van de goederen – roerende en onroerende – zal worden vastgesteld in de verklaring van erfrecht. 

In het Waalse Gewest en Brussel bestaat de nalatenschap (op basis waarvan de successierechten worden berekend) zowel uit roerende als onroerende goederen. In het Vlaamse Gewest daarentegen worden roerende en onroerende goederen afzonderlijk belast. De successierechten zijn een gewestelijke belasting waarvan het belastinggebied wordt bepaald door het domicilie van de overledene. 

Wie moet er successierechten betalen?

Elke erfgenaam is verantwoordelijk voor de betaling van de successierechten over het ontvangen deel van de nalatenschap. Hoe groter de nalatenschap, hoe hoger de successierechten. Daarenboven geldt: hoe verder weg de relatie, hoe hoger het recht. 

De laagste belastingschijf is 3%. Gezien de constante evolutie van de vastgoedprijzen worden de hoogste percentages snel bereikt: 30% in rechte lijn en tot 80% tussen niet-verwante personen! Wat erfenissen betreft, blijkt ons land een fiscale hel te zijn. Gelukkig biedt de huidige wetgeving nog enkele interessante mogelijkheden om de betaling van successierechten te vermijden. 

 Hoe een onroerend goed schenken?

Terwijl het nog steeds vrij eenvoudig is om roerende goederen te schenken, lijkt het minder voor de hand te liggen om onroerende goederen te schenken. Dit houdt in dat een schenkingsrecht moet worden betaald. Dit recht is progressief: hoe hoger de waarde van het geschonken onroerend goed, hoe hoger de belasting. 

Daarom is het belangrijk de voorkeur te geven aan schenking van onroerend goed in termijnen om te kunnen profiteren van een voordelig tarief. Het tarief bedraagt bijvoorbeeld 3% voor directe schenkingen tot 150.000 euro. Opgelett tussen twee schenkingen moet een periode van 3 jaar moet worden gewacht om terug te vallen in deze lagere schijf. De schenker moet een duidelijke strategie hebben om zich in de loop van de tijd te ontwikkelen. 

 Waarom uw nalatenschap plannen?

 In België zijn de successierechten zeer hoog, maar ze kunnen wettelijk deels worden vermeden. In vergelijking met de buurlanden kunnen schenkingen worden gedaan en zijn deze fiscaal voordelig. Het zou jammer zijn hier geen gebruik van te maken, vooral omdat de mogelijkheden zich beetje bij beetje sluiten… 

Hoe kan Pareto je helpen?

Pareto heeft, sinds zijn oprichting meer dan 10 jaar geleden, zich gespecialiseerd in financiële planning. In het bijzonder helpen wij onze klanten bij het organiseren van hun nalatenschap. Dit vermindert niet alleen de rekening van de successierechten, maar beschermt ook de echtgenoten en zorgt voor harmonie binnen de familie.