fbpx
/>

Verzegeling

Wanneer iemand overlijdt, brengen de erfgenamen de instellingen waar de overledene financiële bezittingen houdt op de hoogte van dit overlijden. Hierna worden alle rekeningen van de overledene geblokkeerd. Indien de overledene een kluis huurt, zal ook dit verzegeld worden waardoor het niet meer toegankelijk is voor de erfgenamen. Slechts wanneer de notaris (of het Kantoor Rechtszekerheid) een akte of attest van erfopvolging aflevert, kunnen de rekeningen gedeblokkeerd worden. Een akte of attest van erfopvolging is een geschrift waarin wordt verklaard wie de erfgenamen van de overledene zijn.

Voor een kluis is de procedure echter iets ingewikkelder. Naast een akte of attest van erfopvolging kan een kluis pas opengemaakt worden wanneer er zowel een bankbediende en een ambtenaar van de fiscale administratie (of een notaris), als alle erfgenamen aanwezig zijn. In het bijzijn van iedereen wordt de kluis geopend en wordt er vervolgens een inventarisatie gemaakt. Wanneer iedereen akkoord is, mogen de goederen erin vrijgegeven worden.

Tips

Merk op dat wanneer de erfgenamen geen sleutel van de kluis kunnen terugvinden, de kluis eventueel opengebroken moet worden. Hier kunnen bijkomende kosten aan verbonden zijn. Spreek dus goed af met uw naaste omgeving waar de sleutel teruggevonden kan worden.

Leg tot slot nooit uw testament in een kluis, want geen enkele erfgenaam zal er toegang toe hebben tot de inventarisatie. U maakt het uw erfgenamen dus enkel moeilijker door uw testament in uw kluis te bewaren.

Conclusie

Wanneer u goederen in een kluis bewaart en u overlijdt, zijn uw erfgenamen belast met extra administratie om toegang te verkrijgen tot deze kluis. Weeg dus zeker de veiligheid van een kluis af tegen deze extra procedure voor uw erfgenamen. Wanneer de goederen in uw kluis weinig financiële of emotionele waarde hebben, kan u overwegen ze gewoon op een veilige plaats bij u thuis te bewaren. Een kluis bij u thuis is niet onderworpen aan bovenvermelde procedure. Wanneer de goederen enige waarde hebben en u heeft schrik voor diefstal of verlies, kan u zeker een kluis overwegen. Let in dit laatste geval goed op dat uw erfgenamen de sleutel van de kluis kunnen terugvinden.

Sofie Reyniers – juriste bij Pareto NV

28 maart 2024

Wat is de impact op de erfbelasting als u naar Spanje verhuist?

U wenst naar Spanje te verhuizen, maar wat zijn de gevolgen op vlak van erfbelasting wanneer uw erfgenamen in België blijven?

Voortzetting van vruchtgebruik door langstlevende

Indien u van plan bent om in het kader van uw successieplanning goederen met voorbehoud van vruchtgebruik te schenken aan uw kind(eren) en wenst dat bij uw overlijden het vruchtgebruik volledig aan de langstlevende toekomt, heeft u meerdere mogelijkheden maar dient u rekening te houden met verschillende fiscale gevolgen

Legateren of schenken aan kinderen in het Verenigd Koninkrijk

Er wonen vandaag zo’n dertigduizend Belgen in Groot-Brittanië, die fiscaal ook gezien worden als UK Residents. Wat zijn de implicaties indien u als Belgisch fiscaal inwoner een schenking doet of een testament opmaakt  ten voordele van uw kind over het kanaal? Quid erf/schenkbelasting in beide landen?