fbpx
/>

Dus waarom investeren in pensioensparen of langetermijnsparen ?

Omdat uw pensioensdatum nog ver weg is (meer dan 20 of 30 jaar misschien) en elke crisis – elke beurscrash – maximaal 10 jaar nodig heeft om door de financiële markten te worden geabsorbeerd.

Daarom kan elke investering van meer dan 10 jaar worden geacht “te goeder trouw” te zijn gedaan.

Gezien het zeer beperkte rendement op spaarrekeningen, kunnen wij niet verwachten om hier nog veel rente mee op te strijken.

Het is interessanter om te vertrouwen op het belastingsvoordeel dat pensioensparen biedt. In plaats van 990 euro op een spaarrekening te zetten, “verdient” u een belastingvoordeel van 30 %, dus 297 euro (of 25 % als u tussen 991 euro en 1.270 euro inlegt).

Kent u momenteel een rentevoet van 25 % per jaar ?

De fiscale aftrekbaarheid levert u dus vrijwel onmiddellijk een aanzienlijke winst op, terwijl uw kapitaal bij uw pensionering gewaarborgd is. Afhankelijk van uw beleggersprofiel kunt u kiezen voor een meer (tak 23) of minder (tak 21) risicovolle belegging.

Langetermijnsparen (LTS) is een aanvullend instrument waarmee u een onmiddellijke belastingsvermindering van ongeveer 30 % kunt behalen. Bij een maximale jaarlijkse premie van 2.350 euro krijgt u een belastingsvermindering van bijna 700 euro.

In totaal leveren onze twee investeringen in de derde pijler ons dus een fiscaal voordeel van 997 euro op.

Heeft u het bedrag al geteld dat u op een ‘klassieke’ spaarrekening zou moeten storten om 997 euro rendement te verdienen met de huidige rentevoeten? Dit zou een investering vergen van bijna 150.000 euro voor één jaar tegen een rente van 0,65 % (als uw bankier aardig is !).
Bij Mysavings adviseren we u over andere beleggingen dan de eenvoudige spaarrekening, pensioensparen en langetermijnsparen zijn alvast de eerste twee interessante fiscale instrumenten waarover elke volwassen burger beschikt.

Als uw jaarlijkse spaarcapaciteit tussen 990 euro en 3.620 euro ligt, zijn deze twee producten een uitstekende opportuniteit. Ze zorgen voor een onmiddellijk fiscaal voordeel en een extra beschikbaar kapitaal voor uw pensioen, beschermd tegen marktschommelingen op korte termijn.