fbpx
/>

De reële belastingbesparing bedraagt gemiddeld 32,1% (of 26,75% bij pensioensparen XL), dit is 30/25% verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen en deze bedragen gemiddeld 7%.  De voorwaarde is wel dat u belastingen betaalt om een voordeel te kunnen bekomen.

De eindbelasting bedraagt 8%.

Het contract dient minimum een looptijd te hebben van 10 jaar.

De begunstigde bij leven dient u zelf te zijn, u ontvangt dus het kapitaal op 65 jaar.

U kan vrij aanduiden wie bij een vroegtijdig overlijden uw kapitaal ontvangt, maar met beperkingen, u kan iemand aanduiden tem de 2de graad bloedverwantschap (echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner, kinderen, kleinkinderen, (groot)ouders, broers en zussen).

U kan het best starten voor uw 55ste verjaardag, dan geniet u van een eindbelasting op 60 jaar, bovendien kan u verder van het fiscaal genieten tot uw 65 jaar.

Als u start met een nieuw contract pensioensparen na uw 55 jaar, dient het contract eveneens 10 jaar te lopen, maar de stortingen zijn slechts tot 65 jaar aftrekbaar, eindbelasting op moment dat u de centen ontvangt.  Dit is ook van toepassing als u verandert van contract na uw 55 jaar, dus doe dit voor uw 55ste verjaardag.  Het is dus vaak niet interessant om nog te veranderen van pensioensparen na 65 jaar.

Uw laatste storting doet u in het jaar dat u 64 jaar wordt.  U kan in het jaar waarin u 65 jaar wordt geen premie pensioensparen fiscaal inbrengen.

De eindbelasting van 8% wordt dus toegepast op de leeftijd van 60 jaar (onder voorwaarden, zie hierboven).  Het kapitaal waarop deze 8% wordt toegepast:

  • Pensioenspaarverzekering tak 21: kapitaal + interest aan 8%, eventuele winstdeelname is vrijgesteld
  • Pensioenspaarverzekering tak 23: volledige bedrag wordt belast
  • Pensioenspaarrekening via bank: volledig bedrag wordt belast aan een fictief rendement van 4,75%

Sinds 2018 kan je ook kiezen voor een groter bedrag voor jouw individueel pensioensparen van maximaal 1.270 euro (bedrag voor 2022). Het fiscaal voordeel is dan gelijk aan 25% in plaats van 30%. De andere regels blijven ongewijzigd en je kan elk jaar binnen hetzelfde contract kiezen hoeveel je stort. Minder of meer dan 990 euro met dus een nieuw maximum van 1.270 euro.

Zodra je 1 euro meer dan 990 euro op een jaar spaart, dient de bank of verzekeringsmaatschappij een expliciete toestemming van jou te bekomen waaruit blijkt dat je opteert voor de formule pensioensparen XL aan 25% voordeel.  Het ganse gestorte bedrag levert voor dat jaar slechts een voordeel op van 25% ipv 30.