fbpx
/>

Hoeveel bedraagt mijn pensioen?

Het wettelijk pensioen, of eerste pensioenpijler, is de uitkering die de overheid betaalt aan haar werkende burgers die (in principe) de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt. Deze leeftijdsgrens wordt in 2025 opgetrokken tot 66 jaar en in 2030 tot 67 jaar. 

Hoeveel bedraagt mijn pensioen?

Voor uw wettelijke pensioen kijkt men vooral naar uw gewerkte perioden en de niet-gewerkte perioden die als gewerkt kunnen worden beschouwen. Dat is uw persoonlijke rust-of ouderdomspensioen. Verder zijn er ook ‘afgeleide rechten’: uitkeringen waarop u recht kunt hebben, maar die gebaseerd zijn op de loopbaan van iemand anders zoals bijvoorbeeld een overlevingspensioen.

Wanneer u naar mypension.be gaat, ziet u:

  • hoeveel uw Belgische rustpensioen zal bedragen en wanneer u met pensioen kunt;
  • hoeveel aanvullend pensioen u al opgebouwd heeft in België.

Wanneer en hoe vraagt u uw pensioen aan?

U kan via MyPension.be uw vroegst mogelijke pensioendatum raadplegen.

U bent werknemer of zelfstandige

Blijft u als werknemer tot uw 65ste werken, dan berekent de Federale Pensioendienst (FPD) automatisch uw pensioen zonder dat u hiervoor een aanvraag moet indienen. De FPD laat u ook weten hoe hoog uw pensioen zal zijn.

Wilt u als zelfstandige ook werken tot uw 65ste, dan wordt uw pensioenrecht automatisch onderzocht door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). 

Heeft u evenwel nog geen zin om op uw 65ste met pensioen te gaan, dan hoeft dat ook niet. Mits akkoord van uw werkgever, kan u ook na uw 65ste verjaardag blijven werken.

Een zelfstandige kan zelfs blijven werken tot hij/zij zelf beslist ermee op te houden.

 U bent ambtenaar

Bent u ambtenaar, dan verloopt uw pensioenaanvraag niet automatisch. U moet ze zelf indienen, ten vroegste één jaar vóór de datum waarop u uw loopbaan wenst te beëindigen.

 U hebt in het buitenland gewerkt

Heeft u gewerkt buiten de Europese Economische Ruimte (de 27 EU-lidstaten + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen)? Neem dan voor meer informatie contact op met de RSZ of met uw toenmalige werkgever.