fbpx
/>

Klassieke verzekering

Met een gewone of klassieke verzekering dekt u zich in tegen een onzeker voorval. Denk maar aan uw brandverzekering, waarbij u jaarlijks een premie betaalt zodat de verzekeraar uw schade zou vergoeden indien één van de verzekerde voorvallen zou plaatsvinden (bv. het opbranden van uw huis). Hoeft u nooit beroep te doen op uw verzekering, dan zijn de premies die u gedurende al die jaren heeft betaald zonder nut geweest. Niemand heeft echter een glazen bol en daarom dekken we ons toch graag in tegen onverwachte gebeurtenissen.

Levensverzekering 

Een levensverzekering werkt volgens hetzelfde principe als een klassieke verzekering, met dat verschil dat bij een levensverzekering er een zeker voorval wordt verzekerd, namelijk een overlijden. De onzekere factor is slechts het moment waarop dat overlijden zal geschieden. Bij zo’n verzekering gekoppeld aan het leven van een persoon wordt er klassiek een bedrag uitgekeerd aan een begunstigde, vaak de echtgenoot of een kind.

In een levensverzekeringscontract zijn er steeds drie hoedanigheden. Als eerste is er de verzekeringnemer, dit is de persoon die de polis afsluit. Dit kan een ouder zijn of een echtgenoot, die wenst dat er een bedrag toekomt aan een kind of zijn of haar partner. Ten tweede is er de verzekerde, de persoon aan wiens leven de verzekerde prestatie is verbonden (vaak is dit dezelfde als de verzekeringnemer al is dit niet noodzakelijk). Dit houdt in dat bij het overlijden van de verzekerde de polis ophoudt te bestaan en het bedrag uit de polis toekomt aan de begunstigde. Deze laatste is de derde partij van het contract. Het komt de verzekeringnemer vrij toe een begunstigde naar zijn of haar keuze aan te duiden in het contract.

Fiscale optimalisatie via een levensverzekering?

Zo’n levensverzekering is ook nuttig om vermogen te beleggen. Bij een klassieke belegging denken we meteen onder andere aan roerende voorheffing, beurstaks en sinds kort opnieuw de taks op effectenrekeningen. In bepaalde gevallen kan een verzekeringsstructuur een oplossing bieden om deze belastingen te vermijden. Elk bedrag dat u overmaakt in een verzekeringspolis is echter onderhevig aan een zogenaamde “premietaks” van 2%.

Successieplanning via een levensverzekering?

Een levensverzekeringscontract kan ook een handig instrument zijn om een en ander te regelen op succesierechtelijk vlak. In bepaalde gevallen kan een levensverzekering een handig middel zijn om erfbelasting te vermijden en ervoor te zorgen dat de opgebouwde reserves in de polis belastingvrij toekomen aan een begunstigde van uw keuze na uw overlijden. Het biedt daarnaast het grote voordeel dat u de absolute controle over het kapitaal tijdens uw leven kan behouden. 

Elke situatie is echter uniek en dus is deze methode maatwerk die rekening dient te houden met uw bijzonderheden. We vertellen u er graag meer over en bekijken graag met u of deze oplossing zich voor u aandient tijdens een persoonlijk gesprek.

Ook te ontdekken