fbpx
/>

Er zijn verschillende namen voor dit type krediet. Het wordt ook wel (einde)termijnkrediet of vastetermijnkrediet genoemd. Het is in feite een lening waarbij u alleen rente terugbetaalt, waardoor de maandelijkse betalingen “lichter” zijn. Dit krediet kan worden gebruikt om u te helpen een groter kredietbedrag te verkrijgen, gezien de strenge regels die momenteel gelden voor het verlenen van krediet en de berekening die banken moeten maken van de maximale maandelijkse betaling die u aan uw krediet kunt besteden. Het kan ook voor fiscale doeleinden worden gebruikt om ten volle te profiteren van de intrestaftrek of om u te helpen een bepaalde periode te overbruggen terwijl u wacht op de ontvangst van kapitaal. 

Noodzakelijke garanties

De banken die dit soort krediet verlenen, willen een maximale waarborg dat het kapitaal op lange termijn wordt terugbetaald. De waarborgen kunnen meervoudig zijn, zoals het verpanden van de groepsverzekering of een portefeuille. Onroerend goed kan ook in hypotheek gegeven worden. Bedrijfsleiders kunnen hun individuele pensioentoezegging (IPT) verpanden of deze lening in meerdere termijnen terugbetalen via de in hun onderneming opgebouwde liquidatiereserves. 

Het voordeel van deze formules voor een bedrijfsleider is dat zijn of haar bedrijf in feite de aankoop van privé onroerend goed zal financieren. 

Langer meer rente betalen, voor- en nadelen 

Het nadeel van een bulletlening is dat u gedurende de gehele looptijd van de lening rente betaalt over het gehele geleende bedrag. De rentelast zal daarom op lange termijn veel hoger zijn dan bij een klassieke lening. Dit nadeel kan een voordeel worden :

  • Uw intresten zijn in het huidige fiscale kader (november 2022) nog steeds aftrekbaar. De komende belastinghervorming zou erop gericht zijn de aftrek van het kapitaalgedeelte van een lening te wijzigen en niet die van het intrestgedeelte. Goed nieuws voor degenen die blijven lenen. Deze aftrek is gebaseerd op uw marginale belastingtarief ten op zichte van uw belastbaar onroerend inkomen. Dit betekent dat uw intrest vaak aftrekbaar is tegen een tarief van 45 % tot 50 %. Een lening met een intrestvoet van 3 % kost u in werkelijkheid slechts 1,5 %.
  • En dit is waar het tweede voordeel van het hefboomeffect om de hoek komt kijken. De kosten van uw lening moeten in verhouding staan tot het rendement van uw investering. Dus, als u een huur krijgt die 3 % oplevert met reële leningskosten van 1,5 %, is het in uw belang om te lenen omdat u niet alleen een rendement op uw eigen vermogen krijgt, maar ook op uw geleende geld.

Conclusie

  • Dit type krediet vormt in veel gevallen duidelijk een opportuniteit ;
  • Mogelijkheid om meer te lenen ;
  • Mogelijkheid om de maandelijkse uitgaven te verminderen ;
  • De renteaftrek optimaliseren ;
  • Maak gebruik van het hefboomeffect.

Verlies echter nooit uit het oog dat u het kapitaal aan het einde van de looptijd moet terugbetalen. En als het onroerend goed waarin u hebt geïnvesteerd geen rendement meer oplevert, vormen de intresteneen extra kostenpost die op lange termijn vaak zeer kostbaar kan blijken. 

Een instrument dat aldus met verstand en voorzichtigheid moet worden gebruikt…