/>

Een voorbeeld – 3 scenario’s

  • Je koopt een flat voor 200.000 euro. U hebt dit geld en leent dus niets voor de transactie. Je krijgt een netto huur van 8.000 euro per jaar voor dit pand. Dit geeft u een rendement van 4% per jaar.
  • U koopt hetzelfde appartement, maar leent de helft (100.000 euro) tegen een rente van 2%. Je krijgt nog steeds je huur van €8.000, maar je moet €2.000 rente aan de bank betalen. De resterende € 6.000 netto is uw rendement op een persoonlijke investering van € 100.000 in plaats van € 200.000. Uw rendement stijgt van 4% naar 6%.
  • Voor hetzelfde appartement, leent u 150.000 euro. 8.000 aan huur voor 3.000 aan bankrente. 5.000 winst voor 50.000 euro geïnvesteerd, een rendement van 10%…

Wat is het addertje onder het gras?

Wiskundig gezien, is er geen! Zodra uw rentabiliteit hoger is dan uw kredietrente, moet u lenen. Maar…wees u ervan bewust dat de bank u vaak niet alleen zal vragen om rente terug te betalen, maar ook kapitaal. U moet er dus voor zorgen dat uw inkomen uw maandelijkse bankbetalingen kan dekken.

Bescherming tegen inflatie?

Lenen tegen een vaste rente kan op dit moment, naast het hefboomeffect, een echte oplossing zijn om uw vermogen te beschermen tegen inflatie. Uw maandelijkse betalingen zullen immers vast blijven (omdat ze contractueel zijn), terwijl uw huurinkomsten zouden moeten stijgen ten gevolge van de inflatie. Bovendien zal in geval van inflatie de waarde van het onroerend goed stijgen. Bij wederverkoop zal de meerwaarde uw winstgevendheid verhogen.