fbpx
/>

Wanneer u een hypothecaire lening afsluit, creëert u een hefboomwerking. Dit wil zeggen dat u op het moment van de investering slechts een deel van uw eigen geld bijlegt, terwijl u wel meteen het volledige onroerend goed verkrijgt en bovendien geniet van het huurrendement en de waardestijging hierop. Daarnaast wordt de aankoopprijs gewaardeerd op het moment van de investering, maar lost u uw hypothecair krediet af gedurende de jaren waarin de vastgoedprijzen stijgen. 

Ter illustratie: 

Er is 100.000 EUR ter beschikking, de vastgoedprijzen stijgen jaarlijks met 6%, het huurrendement bedraagt 5 % en de interest op een lening is 5 %. 

Beschouw de drie onderstaande situaties :

  • Indien een gebouw voor 100.000 EUR (eigen geld) wordt aangekocht en vervolgens wordt verhuurd, bedragen de waardestijging en de huurinkomsten na één jaar respectievelijk 6000 EUR en 5000 EUR, wat het totaal op 111.000 EUR brengt. Bijgevolg is er een rendement van 11 %.
  • Indien bijkomend een lening wordt aangegaan voor 100.000 EUR, dan is er 200.000 EUR ter beschikking. Wanneer deze 200.000 EUR wordt geïnvesteerd in een gebouw, bedraagt het totaal 222.000 EUR, na één jaar en waardestijging en huurrrendement inbegrepen. De lening en interest ter waarde van 105.000 EUR dienen echter te worden terugbetaald. Na aftrek hiervan blijft er netto 117.000 EUR over. Bijgevolg bedraagt het rendement 17 %.
  • Indien bijkomend een lening wordt aangegaan voor 200.000 EUR, dan is er 300.000 EUR ter beschikking. Wanneer onder dezelfde voorwaarden als hierboven wordt geïnvesteerd, is er in totaal na één jaar 333.000 EUR. Na aftrek van de lening en de interest ter waarde van respectievelijk 200.000 EUR en 10.000 EUR, blijft er 123.000 EUR over. Bijgevolg is er een rendement van 23 %.

Het mechanisme is duidelijk: hoe hoger de lening, hoe groter het finaal rendement. Dit geldt onder voorbehoud dat de waardestijging en het huurrendement hoger zijn dan het interestpercentage. 

Teneinde dit rendement te maximaliseren, is het aangewezen om vooraf te onderzoeken hoe deze investering kan worden geoptimaliseerd. Een expert geeft u hierin het beste advies. Indien u vragen heeft, aarzel niet om contact met ons op te nemen.