fbpx
/>

Maatschap

Bij de ‘bierroute’ wordt er een maatschap opgericht zonder tussenkomst van een notaris. Nadien doet de schenker een inbreng van vermogen en schrijft hij/zij de aandelen van de vennootschap in op naam van de begiftigde. De begiftigde is een derde persoon die niet betrokken is bij de maatschap. Deze begunstiging wordt beschouwd als een onrechtstreekse schenking waarbij er geen notariële akte nodig is. Onderhands wordt er een pacte adjoint opgemaakt die niet geregistreerd dient te worden. Op die manier zal men kunnen ontsnappen aan de schenkbelasting. Er zal evenwel bij het overlijden van de schenker binnen drie (of vijf of zeven) jaar erfbelasting verschuldigd zijn.

Fiscaal misbruik?

De federale wet omtrent de registratieverplichting wordt niet geschonden en de Vlaamse belastingdienst (Vlabel) oordeelde dat deze constructie geen fiscaal misbruik inhoudt. Het betreft immers een onrechtstreekse schenking waarbij geen schenkbelasting verschuldigd is. Vlabel bevestigt eveneens dat indien de schenker na de schenking langer dan drie (of vijf of zeven) jaar blijft leven, er ook geen erfbelasting geheven zal worden.

Er dient evenwel te worden opgemerkt dat Vlabel in de voorafgaande beslissingen geen oordeel heeft geveld over de kwalificatie van de inbreng in een maatschap ten behoeve van een derde als een onrechtstreekse schenking en dat een ruling enkel bindend is voor een specifieke situatie. Dit kan mogelijks aanleiding geven tot rechtsonzekerheid.

Toekomst?

Verschillende partijen (o.a. ACV, CD&V, Vooruit) opperen reeds om de ‘bierroute’ te sluiten omdat deze methode de registratieverplichting zou omzeilen en zou indruizen tegen de antimisbruikbepaling.

Het valt af te wachten wat de toekomst brengt maar het is raadzaam om voorzichtig om te springen met deze techniek.

Sofie Ceulemans – Juriste bij Pareto

30 juni 2023

 

 

 

Wat is de impact op de erfbelasting als u naar Spanje verhuist?

U wenst naar Spanje te verhuizen, maar wat zijn de gevolgen op vlak van erfbelasting wanneer uw erfgenamen in België blijven?

Voortzetting van vruchtgebruik door langstlevende

Indien u van plan bent om in het kader van uw successieplanning goederen met voorbehoud van vruchtgebruik te schenken aan uw kind(eren) en wenst dat bij uw overlijden het vruchtgebruik volledig aan de langstlevende toekomt, heeft u meerdere mogelijkheden maar dient u rekening te houden met verschillende fiscale gevolgen

Legateren of schenken aan kinderen in het Verenigd Koninkrijk

Er wonen vandaag zo’n dertigduizend Belgen in Groot-Brittanië, die fiscaal ook gezien worden als UK Residents. Wat zijn de implicaties indien u als Belgisch fiscaal inwoner een schenking doet of een testament opmaakt  ten voordele van uw kind over het kanaal? Quid erf/schenkbelasting in beide landen?