fbpx
/>

Wat is schenkingsrecht?

Schenkingsrecht is een belasting die verschuldigd is bij de schenking van een goed. Het gaat om een regionale belasting, waarvan het rechtsgebied wordt vastgesteld op basis van de fiscale woonplaats van de schenker gedurende de laatste vijf jaar.

Het tarief van de schenkingsrechten varieert naar gelang van verschillende factoren:

  • De relatie tussen de donor (de schenker) en de ontvanger (de begiftigde)
  • de aard van het geschonken goed: roerend of onroerend
  • het bedrag van het geschonken goed (alleen in het geval van een schenking van onroerend goed).

Voor wie is dit interessant?

Schenkingen zijn een zeer doeltreffende manier om iemands nalatenschap tijdens zijn leven te organiseren. Het is echter belangrijk dat het goed geregeld is, zodat de schenker beschermt is en zijn levensstandaard gewaarborgd.

Er bestaat geen precieze regel over wie de schenkingsrechten moet betalen. In de praktijk zijn het vaak de ouders (schenkers) die eigendom schenken aan hun kinderen (begiftigden), en die dan de rechten betalen.

Wanneer moet u schenkingsrecht betalen?

Een schenking van onroerend goed moet noodzakelijkerwijs het voorwerp uitmaken van een notariële akte en moet worden geregistreerd, met als gevolg dat schenkingsrechten aan de bevoegde belastingautoriteiten moeten worden betaald.

Een schenking van roerende goederen (bv. een effectenrekening) hoeft echter niet te worden geregistreerd. In België is het nog steeds mogelijk om iemand een grote som geld te schenken zonder belasting te betalen! Als de schenking niet wordt geregistreerd en de schenker binnen 3 of 5 jaar na de schenking overlijdt, wordt de schenking weer in de nalatenschap opgenomen en onderworpen aan successierechten. Gelukkig is het nog steeds mogelijk de schenking van roerende goederen te allen tijde te laten registreren. Indien er bijvoorbeeld een risico bestaat dat de schenker in de betrokken periode overlijdt, kan de schenking worden geregistreerd.

Waarom schenkingsrecht betalen?

In het geval van een schenking van roerende goederen kan de schenker ervoor kiezen de schenking te laten registreren. Bij de overweging moet rekening worden gehouden met het risico van overlijden na de schenking. De schenkingsrechten zijn in ieder geval veel lager dan de successierechten, die kunnen oplopen tot 80%!

Hoe kan Pareto je helpen?

De huidige wetgeving is bijzonder gunstig voor de overdracht van activa en doet België op een belastingparadijs lijken. De geboden mogelijkheden worden echter geleidelijk aan minder. Zo is het Waals Gewest bijvoorbeeld van plan de genoemde periode na de schenking te verlengen van 3 tot 5 jaar!

Schenkingen kunnen op vele manieren worden gedaan. Pareto en zijn consultants zijn er om u met een gerust hart te laten genieten van het meest voordelige systeem!

Ook te ontdekken

Meer weten

Donation immobilière

Schenking van onroerend goed

Schenkinsgrechten (of schenkbelasting in Vlaanderen) zijn de belastingen die u betaalt op de schenking van een onroerend goed of op de registratie van de schenking van roerende goederen. De schenkingsrechten verschillen van Gewest tot Gewest en zijn van toepassing daar waar de schenker zijn fiscale woonplaats het langst heeft gehad tijdens de periode van vijf jaren voorafgaand aan de schenking.

Qu'est ce qu'une donation mobilière ?

Roerende schenking

Een roerende schenking is een instrument voor successieplanning die bestaat uit het overdragen/schenken van één of meer roerende goederen. Het kan gaan om financiële beleggingen (aandelen, obligaties, enz.) of fysieke objecten (schilderijen, oldtimers , …). Dit laatste staat bekend als een handgift.