fbpx
/>

Wat is nalatenschapsplanning?

Een nalatenschapsplanning legt vast wat er gebeurt met bezittingen en schulden van iemand wanneer deze komt te overlijden. Het is het organiseren van een geplande overgang van vermogen aan kinderen (of andere beoogde erfgenamen), met de juiste beschermingsmaatregelen, zodat het vermogen na het overlijden op de voorziene wijze en volgens de beoogde voorwaarden bij de door de erflater gekozen personen terecht komt.

Waarom aan nalatenschapsplanning doen?

De planning van een nalatenschap kan veel conflicten voorkomen. De verdeling van de erfenis na een overlijden is immers  vaak een bron van conflict tussen familieleden. Ruzies en discussies over wie waar recht op heeft, staan dan een serene afhandeling in de weg.

Over nalatenschap spreken is niet makkelijk noch aangenaam. En toch is het een noodzakelijke stap om enerzijds toekomstige ruzies tussen erfgenomen te voorkomen en anderzijds zware successierechten te vermijden.

Iedere situatie heeft haar eigen kenmerken, verwachtingen en prioriteiten. Successieplanning vereist maatwerk en moet in functie van de wensen en doelstellingen worden bestudeerd.

Wanneer en voor wie is successieplanning interessant?

Een misvatting is dat successieplanning alleen is  weggelegd voor personen met een omvangrijk vermogen. Ook al zijn in dat geval de belangen en de realiseerbare belastingsbesparingen groter, dan nog kan u wanneer u ‘slechts’een woning bezit en/of een substantieel spaarsaldo, met nalatenschapsplanning veel bereiken.

Met de gepaste planning, kunnen problemen tussen erfgenamen in de afwikkelingsfase worden voorkomen, én kan de betaling van (erf)belastingheffing worden uitgesteld tot het overlijden van de langstlevende partner

Wat is essentieel bij nalatenschapsplanning?

Nalatenschapsplanning is meer dan een testament  maken. Ook vermogensoverdracht door bijvoorbeeld huwelijksvoorwaarden of schenkingenvan  roerende of onroerend goederen dan wel van een onderneming door ouders aan kind(eren) zijn onderwerpen die worden opgenomen bij de planning.

Meer weten

Alles over schenkingsrecht in België dankzij Pareto Family Office

Schenkingsrecht

Pareto Family Office legt alles uit over successierechten

Successierechten