fbpx
/>

Wat is het tarief in rechte lijn en tussen partners?

In de rechte lijn en tussen partners worden de tarieven berekend:

  • per erfgenaam
  • afzonderlijk op het roerende gedeelte en op het onroerende gedeelte.

Erfenissen in rechte lijn en tussen partners worden aan het laagste tarief belast:

Schijf in euro

%

vanaf 0.01 tot en met 50.000

3%

vanaf 50.000,01 tot en met 250.000

9%

vanaf 250.000,01

27%

Wat is het tarief tussen broers en zussen?

Het tarief wordt toegepast:

op de netto-verkrijging van elke broer of zuster afzonderlijk.

Bij erfenissen in de zijlijn wordt geen opsplitsing gemaakt tussen het roerend en het onroerend gedeelte, in tegenstelling tot erfenissen in rechte lijn en tussen partners.

Schijf in euro

%

vanaf 0,01 tot en met 35.000

25%

vanaf 35.000,01 tot en met 75.000

30%

vanaf 75.000,01

55%

Wat als men aan andere personen (geen verwanten) wil schenken?

Het tarief wordt toegepast:

op het totaal van de nettoverkrijgingen van alle erfopvolgers. Elke erfgenaam betaalt een deel van de globaal berekende erfenisrechten in verhouding tot de ontvangen nettoverkrijging.

Schijf in euro

%

vanaf 0,01 tot en met 35.000

25%

vanaf 35.000,01 tot en met 75.000

45%

vanaf 75.000,01

55%

Wat als men aan een goed doel wil schenken?

Als je je erfenis volledig of gedeeltelijk aan een goed doel nalaat geldt een speciaal gunsttarief voor verenigingen en organisaties.