fbpx
/>

Het probleem is dat de belastingdienst dit type huurder soms moeilijk kan identificeren en dat de verhuurder niet altijd weet dat de huurder de woning voor professionele doeleinden gebruikt. De federale regering heeft daarom besloten om nieuwe regelgeving in het leven te roepen om deze problemen aan te pakken.

Bijlage bij de belastingaangifte

Rechtspersonen of natuurlijke personen die hun huur geheel of gedeeltelijk aftrekken als beroepskosten moeten voortaan een bijlage bij hun belastingaangifte voegen. Dit zal een aantal gegevens moeten bevatten (adres van de woning, persoonlijke gegevens van de verhuurder, bedrag van de betaalde huur, enz.)

Het doel van de maatregel is om het voor de belastingdienst eenvoudiger te maken om de verhuurder te identificeren en ervoor te zorgen dat hij/zij de professionele huur heeft aangegeven als belastbaar onroerend inkomen, aldus op basis van de werkelijke huurinkomsten (en niet op basis van geïndexeerd kadastraal inkomen, zoals het geval is voor privéverhuur).

Boetes

Als de huurder deze bijlage niet bij zijn belastingaangifte voegt, kan hij de huur die hij betaalt niet langer aftrekken als beroepskosten, wat voor hem een aanzienlijk inkomensverlies betekent. Deze regel geldt over de gehele lijn, ongeacht de hoedanigheid van de verhuurder (particulier of professioneel).

Bovendien zal de aftrek van huur ook worden geweigerd wanneer het huurcontract gratis werd geregistreerd, wat veronderstelt dat het onroerend goed in principe uitsluitend wordt gebruikt voor huisvesting en niet voor een professionele activiteit. Deze laatste maatregel is bedoeld om de belangen te beschermen van particuliere eigenaars die niet op de hoogte zijn van het professionele gebruik van hun eigendom. De wetgever heeft echter voorzien in een uitzondering op deze regel in het geval dat een vennootschap een eigendom huurt om het ter beschikking te stellen van zijn bedrijfsleider (d.w.z. voor huisvestingsdoeleinden, met als gevolg dat het huurcontract gratis wordt geregistreerd), met als enige voorwaarde dat de vennootschap supra vermelde bijlage invult.

Uitvoering van de maatregel

Het is de bedoeling van de regering dat de maatregel in werking treedt vanaf het aanslagjaar 2024.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze financiële adviseurs.

 

Olivier Doms – Jurist-Fiscalist bij Pareto NV.

Artikel opgesteld 29 juni 2023

Optioneel beding van terugkeer belastbaar in de erfbelasting?

Einde 2021 publiceerden wij het artikel https://pareto.be/nl/koerswijziging-vlabel-inzake-het-conventioneel-optioneel-terugkeerbeding/, waar Vlabel naar aanleiding van een arrest van het Hof van Cassatie haar standpunt over het “optioneel conventioneel beding van terugkeer” gewijzigd had.[1]

 

Blijft belastingvrij schenken via de ‘bierroute’ overeind?

Een techniek die veelvuldig werd gebruikt om in België belastingvrij te schenken was de zogenaamde ‘kaasroute’. Een schenking bleef namelijk onbelast indien deze via een Nederlandse notaris gebeurde. Sinds de afschaffing ervan eind 2020 ging men op zoek naar mogelijke alternatieven om alsnog belastingvrij te kunnen schenken. De ‘bierroute’, die zich enkel in België afspeelt, blijkt hiervoor een zeer interessante methode.

Inbreng in een vennootschap gevolgd door schenking aandelen: fiscaal misbruik (Vlabel)

Wenst u uw woning in te brengen in uw vennootschap en vervolgens de aandelen te schenken in kader van successieplanning? De Vlaamse belastingdienst oordeelde op 22 mei 2023 dat deze verrichtingen fiscaal misbruik kunnen uitmaken. Waarop moet u letten?