fbpx
/>

Abattement voor de enige en eigen woning

In principe is de koper van een woning een belasting – het zogenaamde “registratierecht” – verschuldigd aan het gewest, waarvan het tarief verschilt naargelang het gewest (12,5% in Wallonië en Brussel en 12% in Vlaanderen). In bepaalde gevallen kan de koper echter profiteren van een abattement, waardoor hij of zij geen registratierechten hoeft te betalen op een bepaald deel van de verkoopprijs.

Momenteel bedraagt het abattement in het Waalse Gewest €20.000, zonder limiet op de verkoopprijs van het onroerend goed. Dit komt neer op een besparing van €2.500 aan registratierechten. De Waalse regering is echter van plan om dit abattement te verdubbelen. Het belastingvoordeel zou dan €40.000 bedragen voor alle eigendommen met een verkoopprijs van minder dan €350.000. Dit zou een besparing van €5.000 aan registratierechten betekenen.

Merk op dat een degressief abattement zou toegepast worden op eigendommen met een verkoopprijs tussen €350.000 en €500.000, terwijl eigendommen met een verkoopprijs van meer dan €500.000 het huidige abattement van €20.000 zouden behouden. Kortom, hoe duurder de woning, hoe lager het abattement .

In het geval van de verwerving van bouwgrond (of aankoop op plan dat onderworpen is aan registratierechten) zou het abattement €40.000 bedragen voor bouwgronden met een verkoopprijs van minder dan €175.000. Voor gronden met een verkoopprijs tussen €175.000 en €250.000 zou het abattement degressief zijn, terwijl dit €20.000 zou bedragen voor grond met een verkoopprijs van meer dan € 250.000.

Voorwaarden

Aangezien deze fiscale stimulans bedoeld is voor kopers van de enige en eigen woning, mag de koper op het moment van het ondertekenen van de akte niet voor de geheelheid en in  volle eigendom een ander onroerend goed mag bezitten. Bovendien moet de aankoop van het onroerend goed betrekking hebben op een woning gelegen in het Waals Gewest. De koper van het onroerend goed moet ook een natuurlijk persoon zijn en geen vennootschap. Ten slotte moet de koper zich ertoe verbinden om binnen drie jaar na aankoop (of binnen vijf jaar in het geval van bouwgrond of aankoop op plan) in het onroerend goed te gaan wonen en er gedurende drie jaar zijn of haar hoofdverblijf te behouden.

Inwerkingtreding

De maatregel zou in werking treden in de zomer van 2023.

 

Floriane Quarante – Jurist en fiscalist bij Pareto NV.

Artikel opgesteld 27 juni 2023.

Successieplanning via een private stichting

Verschillende Belgische families hanteren een private stichting om aan successieplanning te doen. Is dit een aanbevolen constructie voor u of schuilen er adders onder het gras?

Een kluis in uw nalatenschap

U heeft een kluis bij een bank met daarin enkele (waardevolle) goederen. Wat gebeurt er wanneer u overlijdt? Behoudt u best uw goederen in de kluis of zoekt u toch beter een andere bewaarplaats?

Wat is de impact op de erfbelasting als u naar Spanje verhuist?

U wenst naar Spanje te verhuizen, maar wat zijn de gevolgen op vlak van erfbelasting wanneer uw erfgenamen in België blijven?