fbpx
/>

Voor wie is de taks op effectenrekeningen?

De taks geldt niet enkel voor natuurlijke personen met een effectenrekening. Ook ondernemingen, andere rechtspersonen en juridische constructies zijn gehouden tot betaling van de effectentaks.

Echter, wanneer banken, verzekeraars of beursvennootschappen effectenrekeningen met een gemiddelde waarde van meer dan één miljoen euro aanhouden voor eigen rekening, zijn zij wel vrijgesteld van de effectentaks.

Belgsiche rijksinwoners zijn belastbaar op hun effectenrekeningen zowel bij Belgische als bij buitenlandse financiële instellingen. Dit terwijl Belgische niet-rijksinwoners enkel belast zullen worden op de bij Belgische financiële instellingen aangehouden effectenrekeningen. Uitzondering bestaat er in dit laatste geval wanneer het dubbelbelastingverdrag van hun land met België de belastingbevoegdheid met betrekking tot deze vermogensbelasting aan de woonstaat toekent.

In tegenstelling tot de vorige versie van de effectentaks, is het bij de effectentaks 2.0 van geen belang hoeveel titularissen er zijn van de effectenrekening. Indien de totale waarde van de rekening één miljoen euro overstijgt, zal de taks verschuldigd zijn, hoewel elk van de titularissen minder dan één miljoen euro bezit.

Hoeveel bedraagt de taks op effectenrekeningen en wie houdt deze in?

Het belastingtarief bedraagt in principe 0,15 procent. Een belegger met een effectenrekening van 1,5 miljoen euro betaalt dus al snel 2.250,00 euro per jaar.

Aangezien het belastbaar tijdperk loopt tot 30 september, zal u als belegger met een effectenrekening van meer dan één miljoen euro in oktober vernemen hoeveel belasting u zal moeten betalen. De financiële instellingen zullen dan in principe in november de taks inhouden. Belgische tussenpersonen hebben namelijk de plicht om de taks automatisch in te houden, aan te geven en door te storten aan de schatkist van zodra de minimumdrempel van een gemiddelde waarde van één miljoen euro verstreken is.

Let wel, buitenlandse tussenpersonen hebben niet de plicht om de taks automatisch in te houden en door te storten. Indien de buitenlandse tussenpersoon de taks niet aangeeft, zal u als rekeninghouder de taks die verschuldigd is dus zelf moeten aangeven en betalen. In de regel dient dit elektronisch te gebeuren via MyMinfin, en dit binnen dezelfde termijn als voor de aangifte in de personenbelasting van een Belgisch rijksinwoner (natuurlijke persoon). Ook voor rechtspersonen en vennootschappen geldt diezelfde uiterste indieningsdatum.

Zal de taks opnieuw vernietigd worden door het Grondwettelijk Hof?

Momenteel is dit nog niet duidelijk. In augustus 2021 hebben zeven partijen een verzoekschrift tot vernietiging van de taks ingediend bij het Grondwettelijk Hof. Zij zeggen dat de taks rechtsonzekerheid en een ongelijk speelveld creëert. Het is waarschijnlijk dat het Grondwettelijk Hof een van de verzoekschriften zal aanvaarden, maar hoe de regering hier op zal reageren blijft voorlopig een vraagteken.

Wenst u op zeker te spelen en te beleggen zonder onderworpen te zijn aan deze vermogensbelasting, neem dan zeker contact op voor een vrijblijvend gesprek met één van onze consultants, zodat we samen kunnen kijken welke mogelijkheden er zich in uw situatie aandienen.