fbpx
/>

(i) Voordelen van welke aard ook zijn voordelen die de werknemer privé kan genieten (bedrijfswagen, abonnement openbaar vervoer, laptop, telefoon met abonnement, groeps-hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques/ecocheques, enz.)

(ii) Sociale voordelen hebben een sociaal doel. Zij hebben als doel de band tussen de werknemers en het bedrijf te versterken en nemen hoofdzakelijk de vorm aan van bonussen die bij wijze van uitzondering worden toegekend (verkooprecord, bedrijfsverjaardag, pensionering, enz.). 

(iii) De kosten eigen aan de werkgever zijn in feite beroepskosten ten laste van de onderneming die de werknemer in het kader van zijn werkzaamheden zelf draagt. Zij kunnen worden toegekend in de vorm van een forfaitaire vergoeding, die dan deel uitmaakt van de bezoldiging, of in de vorm van een vergoeding van werkelijke kosten (op basis van bewijsstukken).

Vanuit fiscaal oogpunt

Voor de werknemer worden extralegale voordelen in principe beschouwd als beroepsinkomsten en dus als zodanig belast in de personenbelasting. Er zijn uitzonderingen op dit beginsel. Dit is het geval voor maaltijdcheques en ecocheques.

Vooral voor de werkgever zijn ze van fiscaal belang. Een groot deel van deze uitkeringen is namelijk geheel of gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar en sommige zijn vrijgesteld van sociale bijdragen. Daarom is het voor de werkgever minder duur om een pakket extralegale voordelen aan te bieden dan om het bruto maandsalaris te verhogen.

Zo is de auto van de zaak een gedeeltelijk aftrekbare VAA (afhankelijk van de CO2-uitstoot) voor de werkgever. De werknemer bespaart aanzienlijk op de aanschaf van de auto, verzekeringspremies, onderhoudskosten, diverse wegenbelastingen en brandstofkosten.

Vanuit het oogpunt van uw pensioen

Sommige extralegale voordelen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van uw pensioen, dat afhangt van het bruto-inkomen dat u tijdens uw hele loopbaan hebt verdiend.

Voordelen waarvoor geen sociale bijdragen worden betaald (bv. bedrijfswagen en maaltijdcheques) dragen immers niet bij tot het bedrag van uw pensioen. 

Daarom is het belangrijk uw persoonlijke doelstellingen en prioriteiten vast te stellen. Enerzijds verhogen bovenwettelijke voordelen uw koopkracht aanzienlijk. Anderzijds verlagen zij het bedrag van uw brutosalaris en dus het bedrag van uw pensioen.