fbpx
/>

Deze bijdrage is bedoeld voor werknemers en zelfstandigen en wordt geheven op hun inkomen in de vorm van een inhouding aan de bron, dat wil zeggen bij de uitbetaling van het salaris, en is fiscaal niet aftrekbaar. In de praktijk moet de werkgever een bedrag inhouden op het nettosalaris van zijn werknemer en het totaal elk kwartaal aan de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) betalen. Aangezien dit een inhouding aan de bron is, wordt pas bij de jaarlijkse belastingaangifte en de ontvangst van het aanslagbiljet vastgesteld of de ingehouden bijzondere bijdragen toereikend zijn geweest. Afhankelijk van het resultaat zal de administratie het verschil al dan niet opeisen, zoals bij de personenbelasting. De belastingdienst wordt van deze inhoudingen in kennis gesteld door het sociale verzekeringsfonds, dat de bedragen declareert.

Het bedrag van de aftrek hangt af van verschillende factoren, zoals de hoogte van het loon van de werknemer, of hij gehuwd of samenwonend is, enz. Afhankelijk van het geval zal ook rekening worden gehouden met de hoogte van het gezinsinkomen en de status van de echtgenoot.

Gemiddeld variëren deze inhoudingen van bijdragen op het nettoloon tussen 10 en 65 euro per maand, met een jaarlijks maximum van ongeveer 750 euro.