fbpx
/>

Hoe wordt de personenbelasting berekend?

De grondslag voor de berekening van de belasting zijn de inkomsten verminderd met de kosten die de werknemer maakte om de inkomsten te verwerven. Als werknemer heb je de keuze tussen twee opties. Of je neemt genoegen met de forfaitaire kostenaftrek die automatisch wordt toegepast, of je geeft je werkelijke beroepskosten aan. De forfaitaire kostenaftrek bedraagt 30% tot een absoluut maximum dat jaarlijks wordt geïndexeerd, bereikt is. Geef je de werkelijke gemaakte beroepskosten aan, dan moet je die ook kunnen bewijzen.

Elke belastingplichtige heeft overigens recht op een belastingvrije som, dit is een bedrag dat jaarlijks geïndexeerd wordt en waarop je dus geen belastingen moet betalen. Dit bedrag kan verhoogd worden naargelang de persoonlijke (gezins)situatie van de belastingplichtige.

Gehuwden of wettelijk samenwonenden dienen een gemeenschappelijke aangifte in, maar de belasting wordt per hoofd berekend. Pas nadien worden de bedragen samengesteld. Zo zorgt het huwelijksquotiënt bijvoorbeeld voor lagere belasting, omdat een deel van het inkomen van de partner met het hoogste inkomen voor de berekening toegekend wordt aan de partner met het laagste inkomen om de hoogste schijven te vermijden.  De personenbelasting wordt immers berekend in schijven met progressieve tarieven, gaande van 25% tot 50%.

Uit de belastingberekening blijkt dan of de werknemer nog belasting moet bijbetalen of dat hij juist terugkrijgt omdat er te veel werd afgehouden doorheen het jaar.

Hoe betaal ik minder personenbelasting?

De personenbelasting in België is zeer hoog, maar kan op tal van manieren verlaagd worden. De werkgever kan ervoor opteren de werknemer te verlonen op een alternatieve manier dan in brutoloon. Door voordelen alle aard toe te kennen aan de werknemer wordt die op een lagere (forfaitaire) waarde belast dan de werkelijke waarde die hij krijgt. Er kan gebruik gemaakt worden van de vrijgestelde beroepsinkomsten of er kunnen bijvoorbeeld auteursrechten toegekend worden. In sommige gevallen loont het om de overstap naar zelfstandige in vennootschap te maken. Maak ook zeker gebruik van de belastingvoordelen die u kunt genieten zoals bijvoorbeeld voor pensioensparen en lange termijnsparen.

De fiscale optimalisatie van uw personenbelasting is niet altijd even evident. Temeer omdat ook rekening gehouden moet worden met de sociale bijdragen die op het brutoloon betaald worden.                    U doet er goed aan deskundig advies in te winnen om een zo optimaal mogelijke verloning na te streven.