fbpx
/>

Bij overlijden kan je kiezen uit verschillende opties:

  • Enkel het gespaarde bedrag te ontvangen: dus geen bijkomende overlijdensdekking;
  • Een vast bedrag bovenop het gespaarde bedrag te ontvangen;
  • Een minimumbedrag bij overlijden te verkrijgen: in de meeste contracten is er voorzien dat zodra het gespaarde bedrag hoger uitvalt dan het minimumbedrag dat je hebt verzekerd, je de spaarreserve krijgt uitbetaald;
  • De verkrijging van een extra bedrag indien het overlijden wordt veroorzaakt door een ongeval; bijvoorbeeld een verdubbeling van het voorziene bedrag bij overlijden.

Bij arbeidsongeschiktheid kan je kiezen uit volgende opties:

  • Een premievrijstelling: dit betekent dat in geval van arbeidsongeschiktheid het spaarplan wordt verdergezet en betaald door de verzekeringsmaatschappij;
  • Rente bij arbeidsongeschiktheid of het zogenaamd “gewaarborgd inkomen” of “omzetverzekering” : het voorzien van een maandelijkse uitkering van een bepaald verzekerd bedrag bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval;
  • Tijdelijke uitkeringen bij bepaalde ziektes.

Je betaalt voor deze aanvullende verzekeringen telkens een premie. Deze premie zal dus niet gespaard worden, maar zal zoals bij klassieke verzekeringen dienen om het verzekerde risico te dekken.

Hospitalisatieverzekeringen daarentegen zijn aparte contracten die niet gezien worden als aanvullende dekking bij een levensverzekering. Vaak zullen werknemers genieten van deze verzekering via hun werkgever, soms kan ook de rest van het gezin aansluiten. Zelfstandigen zullen hier zelf initiatief voor moeten nemen.

Voor zijn dergelijke bijkomende dekkingen interessant?

De bijkomende dekkingen kunnen gebruikt worden door iedereen die spaart via een levensverzekering en zijn gezin of zichzelf aanvullend wil beschermen.

Vaker zullen zelfstandigen (eenmanszaken of bedrijfsleiders) hier sneller mee in aanraking komen aangezien vooral de bescherming bij arbeidsongeschiktheid een stuk lager ligt dan bij werknemers of ambtenaren aangezien dit bij werknemers soms vervat zit in de groepsverzekering. Meer en meer werknemers kiezen ervoor zich bijkomend te verzekeren.

Wanneer ervoor opteren zich bijkomend te laten verzekeren?

Je kan best eerst nakijken wat onze sociale zekerheid reeds voorziet in jouw situatie.

De sociale zekerheid voorziet in uitkeringen bij ziekte, hospitalisatie, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, pensionering, soms bij overlijden, … Ambtenaren die vast benoemd zijn, hebben quasi steeds bij arbeidsongeschiktheid een uitkering die dicht bij de normale wedde ligt waardoor ze minder nood hebben aan bijkomende verzekeringen, behalve in geval van overlijden en hospitalisatie.

Indien de uitkering via onze sociale zekerheid door jou niet als voldoende wordt ervaren, kan je je aanvullend laten verzekeren. Het uiteindelijke doel is gemoedsrust en uiteraard het bekomen van een uitkering mocht het risico zich voordoen.

Vind je dit allemaal ingewikkeld of onoverzichtelijk? Heb je graag een gesprekspartner om jouw situatie concreet te bekijken? Neem dan contact met ons op.