fbpx
/>

Bank of verzekeringsmaatschappij?

Dit kan in België via een bancair of via een verzekeringsproduct. Het pensioensparen via de bank heet pensioenspaarfonds en indien je opteert voor een verzekeringsmaatschappij, een pensioenspaarverzekering.

Het langetermijnsparen kan je enkel fiscaal voordelig opstarten via een fiscale levensverzekering, dus enkel via een verzekeringsmaatschappij.

Looptijd

Beide formules mikken op 65 jaar als einddatum, maar voor het langetermijnsparen kan dit nog na je pensioen blijven verderlopen en ook fiscaal voordeel opleveren. Naast het fiscaal voordeel is het vooral het kapitalisatieeffect dat bepalend zal zijn voor je rendement van je ingelegde spaarcenten. Hoe langer de looptijd, hoe meer het effect van interest op interest kan spelen in jouw voordeel. In die zin heb je er alle belang bij om zo vroeg mogelijk te starten.

Voordelen:

  • Je spaart voor later
  • Je betaalt minder belastingen
  • Je krijgt een rendement
  • Je kan dit combineren met een aankoop van een onroerend goed
  • Je kan aanvullende waarborgen bij invaliditeit of overlijden toevoegen aan je contract om jezelf en/of je naasten extra te beschermen
  • Je kan kiezen voor kapitaalsgarantie of formules die inzetten op de aandelenmarkten

Nadelen:

  • Indien je geld opvraagt voor einddatum betaal je extra belastingen en mogelijks ook uitstapkosten
  • Je kan het geld niet gebruiken om nu van het leven te genieten
  • Papierwerk die erbij komt kijken
  • De link met een hypothecair woontkrediet is vaak complex

Contacteer ons om samen te kijken welke formule het beste bij jou past. We kijken naar je beleggersprofiel, je verwachtingen en wensen, je belastingaangifte, we gaan op zoek naar combinaties met vastgoedinvesteringen, potentiële rendementen, producten vergelijken, beste voorwaarden zoeken, … vele redenen om een keer vrijblijvend rond de tafel te zitten.

Meer weten

3ème pilier - épargne à long terme

Langetermijnsparen

Langetermijnsparen (LTS), wanneer u uw pensioensparen volledig heeft benut, d.w.z. 990 €/ jaar of 1270 €/ jaar, hebt u nog een andere mogelijkheid om kapitaal opzij te leggen voor uw pensioen. In dat geval kan LTS een geschikte oplossing zijn voor uw spaargeld, aangezien dit bedrag, naast het feit dat het een interessant kapitaal vormt, kan genieten van een bijkomende belastingvermindering met een gemiddelde recuperatie van 32,1% van de betaalde premie in de personenbelasting.

3ème pilier, épargne pension

Pensioensparen

Pensioensparen (PS) is een middel om zich op vrijwillige basis voor te bereiden op de toekomst en tegelijkertijd te profiteren van een fiscale stimulans om een persoonlijke bijdrage te leveren. Zodat mensen die belasting betalen kunnen profiteren van een belastingvermindering van ongeveer 30% van de betaalde premie.  Het doel van dit soort producten is de burger te helpen een kapitaal op te bouwen voor het pensioen dat hij zal ontvangen aan het einde van het contract, d.w.z. op de wettelijke pensioenleeftijd.