fbpx
/>

Is mijn wettelijk pensioen voldoende om mijn levensstandaard te behouden?

Iedereen die werkt in België heeft recht op een wettelijk pensioen. Het wordt berekend op basis van de beroepsloopbaan maar het is vaak onvoldoende om de levensstandaard verder te zetten.  Het is dus noodzakelijk om zelf een pensioenkapitaal op te bouwen.

Hoe weet ik hoeveel ik nodig heb om een zorgeloze oude dag te beleven?

Het becijferen van uw noden en een aangepast plan ontwikkelen staan centraal wanneer u de berekening maakt over hoeveel u nodig heeft om geen financiële zorgen te hebben op uw oude dag.  De oplossingen die geïmplementeerd moeten worden om het behoud van uw huidige levenstandaard te verzekeren vragen een doorgedreven systematische analyse.

Deze analyse omvat pensioensplanning, een projectie van het wettelijk pensioen, een projectie van het extra legaal pensioen en het bekijken van de fiscale niches.

  • Wat is pensioensplanning?

Pensioenplanning houdt in dat u tijdens uw carrière genoeg kapitaal verzamelt zodat u na uw pensionering uw levensstijl kunt behouden. Het bestaat dus uit twee fasen: de opbouw van kapitaal vóór uw pensionering en de uitkering van uw vermogen uw na pensionering.

  • Wat is het wettelijk pensioen?

U kunt op http://www.mypension (overheidssite) zowel een overzicht van uw loopbaan en de berekening van uw wettelijk pensioen vinden als de datum waarop u ten vroegste uw wettelijk pensioen kunt opnemen.  Wie pensioenrechten opgebouwd heeft in verschillende stelsels (werknemer, zelfstandige, ambtenaar), vindt er ook een overzicht voor elk van die stelsels apart.

Op deze site krijgt u ook een projectie te zien van wat u kunt verwachten als wettelijk pensioen op zowel de vroegst mogelijke pensioendatum, als op de normale pensioendatum.

  • Wat is het extra-legaal pensioen?

Het extra-legaal pensioen of het aanvullend pensioen omvat al uw contracten VAPZ, IPT, interne individuele pensioentoezegging, groepsverzekering en/of RIZIV.  Ook dit kan u terug vinden op http://mypension.be. U kunt zowel het reeds opgebouwde bedrag terugvinden als het eventueel kapitaal bij overlijden. U krijgt ook een projectie van wat u met deze opgebouwde reserves per maand kunt verwachten als extra pensioen.

  • Wat is een individueel pensioensparen?

Door aan pensioensparen te doen, bouw je aan een extraatje voor tijdens je pensioen én kan je een belastingvoordeel krijgen. Pensioensparen is extra interessant dankzij de belastingvermindering die je kan krijgen als je aan enkele voorwaarden voldoet.

  • Wat omvat individueel sparen?

De vierde pijler bestaat uit alle inspanningen die je zelf doet om een extraatje aan te leggen, zoals een spaarboekje of een investering in vastgoed.

Meer weten

La pension complémentaire individuelle : tout savoir

Besparingen: 3e pijler

In België zijn de pensioenen opgebouwd uit drie pijlers: het wettelijk pensioen (1e pijler), de aanvullende beroepsgebonden pensioenen (2e pijler) en het individueel aanvullend pensioen (3e pijler). In dit artikel zullen wij ons concentreren op het individuele pensioensparen en langetermijnsparen.

De zogenaamde 3e pijler binnen de aanvullende pensioenen groepeert het eigenlijke pensioensparen en langetermijnsparen. Bij deze 2 formules voor individueel sparen krijgt u een fiscaal voordeel in de persoenbelasting als Belgische rijksinwoner. U recupereert 30% van uw stortingen als belastingvoordeel (als u voldoet aan de wettelijke voorwaarden). Hou wel rekening met een belasting op de uitkering als u een belastingvoordeel gekregen hebt op de premie.

Belangrijk om te weten: hoe vroeger u begint met pensioensparen, hoe comfortabeler uw pensioen zal zijn.

Quelle assurance complémentaire ajouter à un plan de pension ?

Aanvullend pensioen: bijkomende dekkingen

Je kan bij een pensioensverzekering vaak ook kiezen om naast een kapitaalsopbouw voor pensioen enkele extra dekkingen toe te voegen. Deze aanvullende verzekeringen bestaan voornamelijk uit dekkingen bij arbeidsongeschiktheid en overlijden.