/>

In België steunt pensioensopbouw op vier pijlers: het wettelijk pensioen, het extralegaal /aanvullend pensioen of de groepsverzekering, het individueel pensioenspaarplan en het individueel sparen en beleggen. Een aantal vragen rijzen wanneer men zich verdiept in een manier om de oude dag zorgeloos te beleven.

Is mijn wettelijk pensioen voldoende om mijn levensstandaard te behouden?

Iedereen die werkt in België heeft recht op een wettelijk pensioen. Het wordt berekend op basis van de beroepsloopbaan maar het is vaak onvoldoende om de levensstandaard verder te zetten.  Het is dus noodzakelijk om zelf een pensioenkapitaal op te bouwen.

Hoe weet ik hoeveel ik nodig heb om een zorgeloze oude dag te beleven?

Het becijferen van uw noden en een aangepast plan ontwikkelen staan centraal wanneer u de berekening maakt over hoeveel u nodig heeft om geen financiële zorgen te hebben op uw oude dag.  De oplossingen die geïmplementeerd moeten worden om het behoud van uw huidige levenstandaard te verzekeren vragen een doorgedreven systematische analyse.

Deze analyse omvat pensioensplanning, een projectie van het wettelijk pensioen, een projectie van het extra legaal pensioen en het bekijken van de fiscale niches.

  • Wat is pensioensplanning?

Pensioenplanning houdt in dat u tijdens uw carrière genoeg kapitaal verzamelt zodat u na uw pensionering uw levensstijl kunt behouden. Het bestaat dus uit twee fasen: de opbouw van kapitaal vóór uw pensionering en de uitkering van uw vermogen uw na pensionering.

  • Wat is het wettelijk pensioen?

U kunt op http://www.mypension (overheidssite) zowel een overzicht van uw loopbaan en de berekening van uw wettelijk pensioen vinden als de datum waarop u ten vroegste uw wettelijk pensioen kunt opnemen.  Wie pensioenrechten opgebouwd heeft in verschillende stelsels (werknemer, zelfstandige, ambtenaar), vindt er ook een overzicht voor elk van die stelsels apart.

Op deze site krijgt u ook een projectie te zien van wat u kunt verwachten als wettelijk pensioen op zowel de vroegst mogelijke pensioendatum, als op de normale pensioendatum.

  • Wat is het extra-legaal pensioen?

Het extra-legaal pensioen of het aanvullend pensioen omvat al uw contracten VAPZ, IPT, interne individuele pensioentoezegging, groepsverzekering en/of RIZIV.  Ook dit kan u terug vinden op http://mypension.be. U kunt zowel het reeds opgebouwde bedrag terugvinden als het eventueel kapitaal bij overlijden. U krijgt ook een projectie van wat u met deze opgebouwde reserves per maand kunt verwachten als extra pensioen.

  • Wat is een individueel pensioensparen?

Door aan pensioensparen te doen, bouw je aan een extraatje voor tijdens je pensioen én kan je een belastingvoordeel krijgen. Pensioensparen is extra interessant dankzij de belastingvermindering die je kan krijgen als je aan enkele voorwaarden voldoet.

  • Wat omvat individueel sparen?

De vierde pijler bestaat uit alle inspanningen die je zelf doet om een extraatje aan te leggen, zoals een spaarboekje of een investering in vastgoed.

Meer weten

pension et sucession pareto

Het wettelijk pensioen

Vanwaar komt het wettelijk pensioen? De bijdragen van de actieve werknemers, zelfstandigen en ambtenaren worden gebruikt voor de financiering van het wettelijk pensioen. Dit betekent dat mensen die nu werken de pensioenen van de huidige gepensioneerden bekostigen. Wanneer kan men op pensioen gaan? Vanaf 65 jaar kan men op pensioen gaan. De leeftijdsgrens wordt in […]