fbpx
/>

Wat is een groepsverzekering ? 

Een groepsverzekering is een duidelijke loonstimulans die de werkgever aan zijn personeel kan bieden om hen in aanmerking te laten komen voor een spaar- of verzekeringsregeling die gemeenschappelijk is aan het bedrijf, zonder discriminatie binnen eenzelfde personeelscategorie. 

Wat is de rol van groepsverzekeringen?

Dit instrument maakt het mogelijk om werknemers aan zich te binden door een pensioenkapitaal op te bouwen via de onderneming en/of de werknemer, met mogelijke opties “à la carte” naar gelang de behoeften en wensen van de werknemers, op individuele basis, zoals een overlijdensdekking, een verzekering gewaarborgd inkomen, enz. 

Een groepsverzekering is bedoeld voor mensen die geleidelijk aan en zonder risico, kapitaal willen opbouwen, op een fiscaal efficiënte manier. 

Zodra een loontrekkende begint te werken, treedt hij of zij automatisch toe tot de groepsverzekering en draagt de werkgever bij vanaf de eerste dag dat de werknemer start. 

Het doel van dit type pensioencontract is dat de werkgever voor zijn werknemers een individueel aanvullend pensioen uitwerkt, hetgeen zij op de wettelijke pensioenleeftijd kunnen opnemen. De verzekeringnemer, in dit geval de werknemer, ontvangt jaarlijks een gedetailleerd overzicht van zijn overeenkomst. 

Met welke criteria moet rekening worden gehouden?

Het is niet eenvoudig om een dergelijke verzekering op een gestandaardiseerde manier in te bouwen.

Bij het afsluiten van een groepsverzekering moet rekening worden gehouden met een groot aantal criteria voor alle personen van eenzelfde categorie, zonder onderscheid. Criteria die in aanmerking dienen genomen te worden zijn bij wijze van voorbeeld: de beleggingsmethode, de verschillende categorieën van werknemers, de opties die “à la carte” kunnen worden gekozen, het percentage van het loon dat wordt betaald door de werkgever respectievelijk de werknemer, … 

Elk jaar moeten de premies worden herzien naar gelang van de uitbetaalde lonen. Uw verzekeringsmaatschappij zal contact houden met de contactpersoon van uw bedrijf om de afhandeling van de in- en uitstroom alsook de jaarlijkse loonswijzigingen in rekening te brengen.