fbpx
/>

Wat is een RIZIV vrij aanvullend pensioen?

Het RIZIV vrij aanvullend pensioen (RIZIV VAPZ) is een pensioeninstrument dat voorbehouden is aan bepaalde medische beroepen, om via de ontvangen RIZIV-toelage een aanvullend pensioen op te bouwen, op voorwaarde dat de begunstigde geconventioneerd is. Deze RIZIV-toelages kunnen ook worden gebruikt om een overlijdenskapitaal op te bouwen of kunnen dienen in geval van arbeidsongeschiktheid.

Voor wie?

Het RIZIV VAPZ is voorbehouden aan zorgverleners, zoals artsen, tandartsen, apothekers, kinesisten, logopedisten en verpleegkundigen mits voldaan wordt aan de RIZIV-voorwaarden om recht te hebben op de genoemde toelages. U kunt jaarlijks op de website MyRiziv nagaan of u aan alle voorwaarden voldoet om deze toelages te verkrijgen.

Sommige hierboven aangehaalde beroepen kunnen reeds tijdens hun opleiding op dit instrument intekenen, zoals artsen in opleiding. Voor andere beroepen kunnen deze toelagen worden aangevraagd zodra zij aan de verschillende criteria van het beroep voldoen.

Het doel van dit VAPZ is de gezondheidswerkers te motiveren om tegen RIZIV-tarieven te werken. In ruil daarvoor verkrijgen zij toelagen die dienen om de toekomst serener voor te bereiden, waarbij een deel van deze toelagen een aanvullende verzekering vormen en worden gegroepeerd in een solidariteitsfonds.

Waar kan je een RIZIV-overeenkomst afsluiten?

Er is een overvloed aan RIZIV-contracten, afhankelijk van de verschillende verzekeringsmaatschappijen, kiest men de maatschappij die het best aan zijn verwachtingen voldoet. Bijvoorbeeld als het voor u belangrijk is een kapitaal op te bouwen zal het profiel niet hetzelfde zijn als dat van een zorgverlener die met zijn contract in onroerend goed wil investeren.

Hoe kan Pareto u helpen?

Pareto werkt op een transparante manier door te luisteren naar de klanten, vervolgens oplossingen voor te stellen die in overeenstemming zijn met die verwachtingen.

Het RIZIV-contract kan tot slot gemakkelijk worden gecombineerd met andere spaarplannen zoals “pensioensparen”, een andere VAPZ, …