fbpx
/>

Wat is een VAPZ?

VAPZ is de afkorting van Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, een Belgische pensioenvoorziening voor zelfstandigen.
De overheid heeft de mogelijkheid geboden om zelfstandigen die niet via een vennootschap fungeren zelf een beperkt bedrag per jaar te laten storten in de tweede pijler.

Er zijn twee soorten VAPZ: een ‘gewoon’ en een ‘sociaal’, waarbij 10 % van de gestorte bijdrage die resp. 8,17 % (gewoon) en 9,40 % (sociaal) van het (maximaal) beroepsinkomen bedraagt, gebruikt wordt in een sociaal luik voor allerlei dekkingen: overlijdenspremie, vervangingsinkomen, premiestorting bij invaliditeit.

Waarom een VAPZ?

  • Het VAPZ genereert een interessant fiscaal voordeel in uw personenbelasting: de premies die u betaalt voor uw VAPZ worden immers beschouwd als beroepskosten;
  • Doordat uw beroepskosten stijgen, daalt uw netto belastbaar inkomen waarop de sociale bijdragen zijn gebaseerd zodat u minder sociale bijdragen dient te betalen;
  • U bouwt een mooi aanvullend pensioen op en u hebt hierbij de mogelijkheid aanvullende waarborgen toe te voegen zoals een dekking bij arbeidsongeschiktheid en/of bij overlijden.

Kiest u best voor een sociaal VAPZ of voor een andere oplossing om die aanvullende waarborgen te onderschrijven?

Het antwoord hangt af van de vraag of u met een vennootschap werkt of niet. Indien u geen vennootschap heeft is een VAPZ ideaal om uw aanvullende waarborgen aan vast te hangen. Het is niet alleen fiscaal interessanter, maar u zult op deze manier bovendien ook een lagere premie betalen voor uw aanvullende dekkingen.

Wil u (als zelfstandige zonder vennootschap) om één of andere reden toch maximaal aan pensioenopbouw doen en geen aanvullende dekkingen nemen, dan spelen er andere criteria:

  • Op fiscaal vlak is een VAPZ veruit de beste keuze, maar qua rendement is pensioensparen (zeker in tak 23) vaak beter.
  • Bovendien telt pensioensparen niet meer voor de invulling van de 80%-regel (die bepaalt hoeveel kapitaal u maximaal kunt opbouwen voor uw aanvullend pensioen), en uw VAPZ wel.

Als u nog lang te gaan hebt vóór uw pensionering, en u bereid bent om een zeker beleggingsrisico te lopen, dan lijkt het interessanter om uw eerste 990 euro in pensioensparen in tak 23 te investeren dan in een VAPZ.

Wil u helemaal geen risico nemen, dan is een VAPZ een betere optie. Daarnaast is er sinds enkele jaren met de POZ voor zelfstandigen zonder vennootschap, een bijkomende mogelijkheid om naast of bovenop een VAPZ van extra fiscale pensioenopbouw te genieten.

Vergeet tot slot niet het federale langetermijnsparen, meer en meer Belgische rijksinwoners kunnen niet meer van de woonbonus genieten of hebben geen fiscaal aftrekbare kapitaalsaflossingen. Hierbij hebben zij de mogelijkheid deze fiscale ruimte in te vullen met het langetermijnsparen.

Weet tot slot dat het mogelijk is om de hierboven beschreven producten te combineren met een VAPZ om uw situatie zoveel als mogelijk te optimaliseren. Heeft u hierover nog bijkomende vragen, aarzel dan niet om u tot een van onze consultants te wenden.