fbpx
/>

Wie kan een POZ afsluiten?

Zoals de naam al aangeeft, is de POZ voorbehouden aan zelfstandigen als natuurlijke persoon, hetzij als hoofdberoep, hetzij als bijberoep (onder bepaalde voorwaarden). Bijgevolg kunnen zelfstandigen die in bedrijven werken (bedrijfsleiders) niet van dit instrument profiteren omdat zij al van het IPT gebruik kunnen maken.

De werkingssfeer van de POZ is zeer ruim: ook vrije beroepers, meewerkende echtgenoten vallen onder de regeling en kunnen een POZ afsluiten.

Wat is het fiscaal voordeel?

Premies die in een POZ worden gestort, komen in aanmerking voor een belastingvermindering van 30%. Deze premies worden gestort in een verzekeringscontract dat gedurende een bepaalde periode een rendement oplevert. Na afloop van het contract wordt het opgebouwde kapitaal belast tegen 10% als het wordt uitbetaald bij pensionering of overlijden van de verzekerde, of tegen 33% als het op een ander tijdstip wordt uitbetaald.

Is er een grens aan het belastingvoordeel dat een POZ oplevert?

Het belastingvoordeel wordt beperkt door de “80%-regel”, volgens welke het totale bedrag van het pensioen (wettelijk en aanvullend) niet meer mag bedragen dan 80% van het laatste brutojaarinkomen. Voor de POZ geldt de “80%-regel”, hoewel deze lichtjes afwijkt van de standaard 80 % regel. Er wordt immers geen rekening gehouden met het laatst ontvangen jaarinkomen, maar met een gemiddeld referentie-inkomen van de laatste 3 jaar.

Het is ook mogelijk verloren tijd in te halen en premies te betalen voor de voorafgaande jaren die niet gedekt werden door een POZ vallen (de zogenaamde “backservice”-premies).

Hoe kan Pareto je helpen?

De fiscale situatie van de meeste zelfstandigen is over het algemeen niet optimaal. Er zijn echter veel mogelijkheden om te investeren en te profiteren van een aanzienlijke fiscale stimulans. Elke situatie is anders en moet zorgvuldig worden overwogen om de beste alternatieven te bepalen. Doe een beroep op onze expertise om u te helpen bij het invullen van de fiscale niches die voor u beschikbaar zijn en kies de minst belaste weg, op legale wijze!