fbpx
/>

Een Individuele pensioentoezegging (IPT) is een levensverzekering die u als zelfstandig bedrijfsleider toelaat om via uw vennootschap een aanvullend pensioen op te bouwen.

Voor wie?

De IPT is toegankelijk voor elke zelfstandige die werkt via een vennootschap. De vennootschap is immers de verzekeringsnemer, en betaalt dan ook de bijdragen.

Eenmanszaken of zelfstandigen in bijberoep komen niet in aanmerking, net zo min als loontrekkenden.

Waarom een aanvullend pensioen?

Het wettelijk pensioen van een zelfstandige in België is en blijft beperkt. Zelden volstaat dit om de levensstandaard na pensionering aan te houden. Als zelfstandige bent u dan ook als het ware verplicht om zelf een bijkomende spaarinspanning te leveren. 

De overheid voorziet echter in een aantal fiscale stimuli om uw wettelijk pensioen aan te vullen. De IPT is hierbij de aanvulling bij uitstek.

Waarom via een IPT?

De IPT biedt heel wat voordelen die we kunnen samenvatten in twee kernwoorden: fiscaliteit en flexibiliteit.

Uw vennootschap betaalt de premies. Aan uw privé-vermogen wordt er dus niet geraakt. 

Bovendien is de premie, binnen bepaalde fiscale grenzen, aftrekbaar als beroepskost in de vennootschap. De eindtaxatie op de in de IPT opgebouwde pensioenkapitaal is tevens best gunstig (variërend tussen 15% en 22%). 

Het is net deze combinatie die ervoor zorgt dat de IPT, op fiscaal vlak, één van de meest voordelige technieken is om gelden aan uw vennootschap te onttrekken.

Verder biedt de IPT u een erg flexibele vorm van aanvullende pensioenopbouw. 

U kiest zelf de beleggingsvorm (Tak 21, Tak 23 of een combinatie van beide) en kan deze tijdens de looptijd vrij aanpassen.

Wenst u een premie over te slaan of is er nog fiscale ruimte uit het verleden? Geen probleem. U kan deze via een inhaalbijdrage invullen en zo van een maximaal fiscaal voordeel genieten.

Verder heeft u de mogelijkheid om ook aanvullende waarborgen toe te voegen, zoals een bijkomende overlijdensdekking of een gewaarborgd inkomen ingeval van ziekte en invaliditeit.

Tenslotte kan u het opgebouwde kapitaal ook vóór uw pensionering aanwenden voor bijvoorbeeld de aankoop van een tweede verblijf of de verbouwing van uw huidige woonst. Dit kan via de techniek van een voorschot en inpandgeving, of u kan uw IPT gebruiken als hefboom om een krediet aan te gaan.

Vanaf wanneer?

Op elk moment! Het is immers nooit te vroeg en nooit te laat om met een IPT te starten.

Voor een jonge ondernemer kan het ideaal zijn om vroeg te starten, de spaarinspanning te spreiden over een langere looptijd en zo optimaal gebruik te maken van het kapitalisatie-effect om een hoger rendement te genereren.

Daarnaast voorzien we in deze IPT ook vaak een dekking gewaarborgd inkomen en/of een overlijdensdekking. Op deze manier dient de IPT niet enkel voor het pensioen, maar ook ter bescherming van uw inkomen en uw naasten.

Heeft u al een meer gevordere leeftijd? Ook dan is een IPT erg nuttig. Deze wordt dan eerder gebruikt in een globale strategie om de opgebouwde vennootschapsmiddelen zo fiscaalvriendelijk mogelijk naar uw privé-vermogen over te brengen. 

Meer dan een verzekering

Ook al schetsen we in deze bijdrage enkel de contouren van een IPT, toch is al duidelijk dat dit meer dan een verzekering is. De IPT is één van de technieken die meegenomen moet worden in de globale inkomens- en pensioenstrategie van u en uw vennootschap.

De consultants van Pareto staan u graag met raad en daad bij om deze pensioenstrategie, en uw IPT, op maat voor u uit te werken.