fbpx
/>

Korte beschrijving van dit alternatief met vele voordelen :

Elke belegger die zijn geld belegt, doet dat met een specifiek doel: rendement behalen en zijn kapitaal zien groeien. Het rendement van de investering is in dit verband onvermijdelijk belangrijk, maar dat geldt ook voor de belastingen en de kosten die met de betrokken investering gepaard gaan! Inderdaad, wat is het nut van een rendement van 5% als de belastingen en kosten het uiteindelijk terugbrengen tot 1% of 2%? Kiezen hoe u uw geld belegt, betekent dus ook kiezen voor de oplossing die voor een gelijkwaardige investering de laagste belastingdruk en de laagste kostenstructuur heeft. Uw geld beleggen via een tak 23 lijkt aan deze criteria te voldoen!

Allereerst is het fiscaal gezien veel eenvoudiger om de belasting van een levensverzekering te begrijpen dan die van een effectenrekening. Bij de belegging via het levensverzekeringscontract wordt namelijk een eenmalige belasting van 2% geheven. Vervolgens zijn eventuele arbitragetransacties op de belegging niet onderworpen aan beursbelastingen (de zogenaamde TOB), noch zijn de door de belegging gegenereerde inkomsten onderworpen aan bronbelasting of aan Reynderstaks op meerwaarden op obligaties. Ten slotte zullen beleggers die een bepaald kapitaal op een effectenrekening aanhouden, dit kapitaal belast zien via de taks van 0,15% op de effectenrekeningen (van toepassing boven een drempel van 1 miljoen euro), maar degenen die dit kapitaal via een tak 23 aanhouden, zijn onder bepaalde voorwaarden wel vrijgesteld.

Ten tweede zijn de kosten vaak transparanter via een levensverzekeringscontract en is het beheer gemakkelijker op te volgen en te begrijpen. Een tak 23 houden betekent “fondsen” houden. Een fonds is een korf van activa die door een beheerder (de fondsbeheerder) zorgvuldig worden geselecteerd op basis van zijn beleid en zijn kennis van de markt. De belegger kan kiezen om met verschillende beheerders en dus met verschillende “fondsen” te werken, maar heeft niet de keuze van de inhoud van deze fondsen. Vandaar het belang om samen met een financieel adviseur een beleggersprofiel op te stellen om uw risicoprofiel vast te stellen. Ook uw affiniteit met bepaalde sectoren (technologie, milieu en ecologie, IT, enz.) of met bepaalde regio’s (Europa, VS, Azië, enz.) zijn doorslaggevende indicatoren bij de keuze van de fondsen. Elke beheerder, die verantwoordelijk is voor het toezicht op zijn of haar mandje producten en zo nodig wijzigingen aanbrengt, wordt voor dit werk betaald via beheersvergoedingen. Deze zijn transparant en kunnen zeer concurrentieel zijn, vooral op institutioneel niveau.

Ten slotte biedt tak 23 enerzijds de bovengenoemde fiscale voordelen en maakt het anderzijds een duidelijk en transparant beheer mogelijk, maar blijkt het ook een formidabele vermogensstructuur die zeer goed past in de vermogensplanning. Het stelt een goede huisvader namelijk in staat om een deel van zijn vermogen te durven doorgeven, terwijl hij dit vermogen naar eigen goeddunken blijft beheren en van de inkomsten blijft profiteren, terwijl hij de begunstigde(n) beschermt door de overdracht dat hij voor dit deel aan de successierechten zal ontsnappen. Ook hier is dus sprake van een aanzienlijk belastingsvoordeel.