fbpx
/>

De beleggingsfondsen zijn talrijk en erg gevarieerd op het vlak van beleggingspolitiek. Ze laten de investeerder toe om automatisch van een grotere spreiding in beleggingen te genieten. Daarnaast laat het hem toe om (voor particulieren) moeilijk toegankelijke markten binnen te dringen. Daarom is het belangrijk om de fondsen goed te analyseren op het vlak van investeringspolitiek, hun voorbije prestaties en hun beleggingsrisico alvorens ze binnen te dringen.

Fonds met kapitaalgarantie

In het algemeen gaat het om een kapitaalgarantie op de vervaldag en een wettelijke winst gelijk aan het percentage van een aandelenindex of een korf aandelen. Het nadeel van dit soort belegging is dikwijls het gebrek aan flexibiliteit en transparantie.

Tak 21

Belegging onder de vorm van een levensverzekering. Het kapitaal is hier op om het even welk moment gewaarborgd, er is een gewaarborgd rendement alsook een jaarlijkse winstdeelname (soort bonus toegekend door de verzekeringsmaatschappij). Deze belegging is vrijgesteld van roerende voorheffing op voorwaarde dat men deze voor 8 jaar aangaat of dat men een overlijdensverzekering van 130% aangaat. Dit soort belegging biedt dus een erg interessant alternatief aan zij die een eenvoudige oplossing wensen, een kapitaalgarantie op elk moment en toch een aantrekkelijker rendement dan wat de spaarrekening momenteel biedt.

Tak 23

Belegging in de vorm van een levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen. Dit type product heeft het voordeel niet aan de roerende voorheffing onderworpen te zijn en relevante oplossingen op vlak van nalatenschap toe te laten. Wel moet men zijn partner goed kiezen ten einde toegang te hebben tot transparante, onafhankelijke en flexibele structuren.