fbpx
/>

1.Vermogensbeheer

Je vermogen beheren betekent opbouwen, ontwikkelen en doorgeven wat je bezit. Een goed beheer stelt u in staat te anticiperen op de verschillende fasen van uw leven, afhankelijk van uw situatie, behoeften en beperkingen.

Iedereen heeft zijn eigen vermogen, dat kan bestaan uit onroerend goed of roerende goederen. Om tal van redenen kan het nuttig zijn een vermogensevaluatie op te stellen om een reële diversificatie tussen de beleggingsmogelijkheden te garanderen.

Wat onroerend goed betreft, kunt u een huis, appartement of een commerciële ruimte kopen. Wat de roerende kant betreft, kunt u uw spaargeld op een bankrekening zetten, beleggen in gouden munten of uw geld beleggen via een effectenrekening. U kunt er ook voor kiezen kunstwerken, oldtimers of flessen goede wijn te kopen!

De alternatieven zijn bijna eindeloos en hebben elk hun voor- en nadelen. Talrijke criteria moeten in aanmerking worden genomen: belastingen en kosten, mogelijkheden naar beheer en overdracht toe, administratieve rompslomp, risico en rendement, enz.

2. Roerende belegging en levensverzekering

Wat betreft roerende beleggingen, wordt soms voor beleggingen via levensverzekeringen gekozen. Dit is een verzekeringsovereenkomst waarvan de uitkeringen uiterlijk bij het overlijden van de verzekerde plaats vinden. De betaalde premie kan worden belegd in traditionele activaklassen: aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, contanten, edelmetalen, enz.

Dit type belegging is zeer vergelijkbaar met een effectenrekening! De twee oplossingen zijn echter in verschillende opzichten zeer verschillend: levensverzekeringen genieten een aantrekkelijker belastingstelsel en kunnen een doeltreffend en flexibel instrument zijn voor successiedoeleinden.

3. Tak 21 of 23 ?

Wanneer u een levensverzekering kiest, moet u eerst uw risicoschaal kiezen. Er zijn hoofdzakelijk twee mogelijkheden:

  1. Tak 21 is een belegging met een gegarandeerd rendement, vergelijkbaar met een spaarproduct, maar minder liquide. Het is gericht op beleggers met een defensief profiel;
  2. Tak 23 is een belegging waarvan het rendement niet gegarandeerd is en evolueert naargelang van de schommelingen van de financiële markten. Op middellange tot lange termijn zal het rendement in principe beter zijn, ondanks het hogere risico. De strategie wordt bepaald door het profiel van de belegger, dat defensief, evenwichtig of dynamisch kan zijn. Deze strategie kan in de loop van de tijd en naar gelang van de verwachtingen van de belegger veranderen.