fbpx
/>

De beroepskosten houden noodzakelijk verband met de beroepsactiviteit

De regel is dat kosten met een privékarakter niet fiscaal aftrekbaar zijn en kosten met een beroepsmatig karakter dit wel zijn. Indien het om gemengde kosten gaat, is enkel het beroepsgedeelte aftrekbaar.

De beroepskosten moeten gemaakt of gedragen zijn tijdens het belastbaar tijdperk

Hiermee wordt bedoeld dat, indien het om aanslagjaar 2022 gaat, de betaling effectief in 2021 moet geschieden. Dit geldt zelfs als het nut van de uitgave in het voorgaande jaar plaatsvond of omgekeerd, als het nut van de uitgave pas in het volgende jaar zal plaatsvinden. Wat de schulden betreft, moeten deze geboekt worden op het moment dat de schuld ontstaat. Het moet dus gaan om een zekere en vaststaande schuld.

De beroepskosten moeten gemaakt zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden

Bij deze voorwaarde geldt dat de intentie voldoende is. Dit houdt in dat indien de gemaakte beroepskosten uiteindelijk geen inkomsten opleveren, deze wel nog steeds fiscaal aftrekbaar zijn.

Met bewijskrachtige documenten de echtheid en het bedrag bewijzen

Aan de hand van documenten en bewijsstukken is het vereist om de echtheid en het bedrag van de beroepskosten te bewijzen. Er is geen wettelijk bewijsmiddel, maar er geldt wel een volgorde van bewijsmiddelen. In eerste orde, wordt het schriftelijk bewijsmiddel aanvaard. In tweede orde, de bewijsmiddelen van gemeen recht , met als uitzondering de eed. Opdat deze ‘subsidiaire’ bewijsmiddelen worden aanvaard in plaats van de schriftelijke bewijsmiddelen, moet er eveneens aan voorwaarden worden voldaan. Ofwel moeten de schriftelijke bewijsstukken door onachtzaamheid zijn vernietigd, verloren of gestolen. Ofwel is het niet gebruikelijk om schriftelijke bewijsstukken te eisen in dat geval.

Heeft u vragen in verband met de aftrekbaarheid van kosten? Aarzel niet om onze consulenten bij Pareto te contacteren. Zij helpen u graag verder.