fbpx
/>

Het Belgische vennootschapsrecht onderging in 2019 een grote hervorming dankzij de invoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). Deze hervorming wordt gekenmerkt door vereenvoudiging, flexibilisering en aanpassing aan de Europese evoluties. De uiterlijke deadline voor alle vennootschappen, verenigingen en stichtingen om hun statuten volledig aan de nieuwe regels van het WVV aan te passen is 1 januari 2024.

Hierna wordt aan de hand van een uiteenzetting van de drie belangrijkste krachtlijnen van de hervorming uitgelegd hoe deze een impact op u en uw vennootschap hebben.

Vereenvoudiging

Sinds de hervorming is het aantal vennootschapsvormen verminderd omdat er verschillende soorten venootschappen zijn afgeschaft. Zeven vennootschapsvormen blijven bestaan, waarvan deze de belangrijkste zijn :

  • de maatschap
  • de NV (naamloze vennootschap)
  • de BV (besloten vennootschap)
  • de CV (coöperatieve vennootschap)

De afgeschafte soorten kunnen echter wel geïntegreerd worden in de behouden vennootschapsvorm waarmee ze het beste overeenkomen.

Flexibilisering

De bedoeling van deze hervorming is om het vennootschapsrecht eenvoudig en voorspelbaar te maken. Bijgevolg zijn er verschillende defaultregelingen voorzien waar u op kunt terugvallen indien u dit niet zelf heeft geregeld. Er is dus een grote contractuele en statutaire vrijheid waardoor u uw vennootschap volledig kunt aanpassen aan uw noden.

Aanpassing aan de Europese evoluties

Sinds de hervorming is het mogelijk om te kiezen waar u uw vennootschap vestigt en daardoor ook te kiezen voor het meest aantrekkelijke vennootschapsrecht. Dit wordt de statutaire zetelleer genoemd. Op deze manier is het als Belgische vennootschap mogelijk om haar werkelijke zetel te verplaatsen zonder van nationaliteit te veranderen.

Heeft u vragen in verband met uw vennootschap, vereniging of stichting? Aarzel niet om ons te contacteren. Onze adviseurs bij Pareto staan u graag bij.