fbpx
/>

Hoe werkt de IPT?

Het is uw vennootschap die uw IPT financiert en dus betaalt voor de pensioenpremies. Dit heeft zowel voordelen voor uw vennootschap als voor u. De vennootschap kan de premies namelijk volledig fiscaal aftrekken als beroepskosten. Dit moet wel gebeuren volgens de 80%-regel. Deze regel houdt in dat uw wettelijk en aanvullend pensioen samen niet meer dan 80% van uw laatste ‘normale’ bezoldiging bedragen. Boven deze grens zijn de bijdragen niet meer fiscaal aftrekbaar.

Tak 21 of tak 23

De premies van de IPT kunnen zowel in een tak 21 als in een tak 23 worden geïnvesteerd. Het verschil tussen beide verzekeringen ligt in het al dan niet risicovol karakter. Indien u kiest voor een tak 21-verzekering, dan behoudt u gegarandeerd uw kapitaal. Elke storting geeft u bijgevolg recht op een rentevoet. Indien u echter kiest voor een tak 23-verzekering, dan loopt u kans op een hoger rendement, maar verliezen zijn eveneens mogelijk.

Een individuele pensioentoezegging is volledig op maat van uw behoeften aan te passen. Indien u advies wenst over uw concrete situatie of meer algemene vragen heeft over een IPT, dan kan u altijd terecht bij onze consulenten van Pareto.