fbpx
/>

Onder vermogen verstaan we het totale bezit aan roerend – en onroerend vermogen na aftrek van schulden.

Stelt u zich regelmatig één van volgende vragen :

  • Hoe bouw ik best roerend vermogen op?
  • Hoe kan ik slim beleggen en de fiscale druk op mijn groeiend vermogen beperken?
  • Is investeren in vastgoed voor verhuur of als tweede verblijf interessant?
  • Hoe kan ik dit best financieren?
  • Is een gesplitste aankoop iets voor mij?

… dan bent u actief bezig na te denken over hoe uw vermogen best kan structureren om uw doelen te bereiken.

Een leven verloopt niet altijd rechtlijnig. Elke levensfase gaat gepaard met belangrijke vragen en beslissingen die een impact hebben op uw vermogen. U kunt uw financiële situatie vergelijken met een puzzel. Er zijn stukjes voor bijvoorbeeld uw hypotheek, lijfrentes, pensioen, inkomen, huwelijkse voorwaarden, testament, effecten, obligaties, leningen, vastgoed,beleggingen…

Een vermogensplanner verzamelt al uw financiële gegevens en legt zo de gehele puzzel. Door een overzicht te geven van uw totale financiële en fiscale situatie, helpt men u uw mogelijkheden helder te zien en geeft men u inzicht in de risico’s die u kunt en wilt lopen om uw wensen, dromen en doelen te verwezenlijken. Een goed vermogensplan start met weten waar u naartoe wilt.

Het doel van een vermogensplan is u rust geven en het behoedt u voor de gevolgen van verkeerde financiële beslissingen. Het plan bevat concrete aanbevelingen over hoe u uw financiële situatie kunt verbeteren of optimaliseren, rekeninghoudend met uw dromen, wensen en ambities.

Uw vermogen beleggen is een steeds complexere kunst. De wijze waarop men zijn middelen belegt is vaak geïnspireerd door emotionele of arbitraire factoren die niet altijd rekening houden met de risico’s en de werkelijke noden. Door uw behoeften te plannen en te becijferen, geeft een vermogensplan u de best mogelijke bestemming van uw vermogen. Dit in functie van rationele criteria zoals bescherming, belastingdruk en rendement van uw investeringen.

Er zijn twee criteria essentieel voor een gezond beheer :

  • Fiscaliteit met als perspectief het realiseren van een beter rendement
  • Spreiding met als objectief het bekomen van een grotere zekerheid

Uw vermogen op een gespreide en fiscaal voordelige manier beheren is één van de doelstellingen bij de begeleiding.

Onze onafhankelijkheid laat ons toe u te begeleiden in het zoeken naar roerende en onroerende structuren rekening houdend met uw:

  • familiale situatie
  • huidige en toekomstige behoeften
  • successieplanning

u zullen toestaan uw familiaal vermogen te beschermen tegen fiscale druk.

Meer weten

Alles over beleggen in roerende activa met Pareto Family Office

Roerende goederen

Tout savoir sur les placements mobiliers

Roerende goederen

Ontdek de voordelen van investeren in vastgoed met Pareto Family Office, nalatenschapsplanning

Vermogensplanning en vastgoed: twee handen op één buik?

Investeren in vastgoed in België kan op verschillende wijzen. Vooral de aankoop van een woning die vervolgens verhuurd wordt, een vakantiewoning, studentenkot en serviceflat blijken populair te zijn onder de Belgische belegger. Bakstenen zorgen immers voor zekerheid.