fbpx
/>

Wat is een Family Office?

In een wereld waar elk gezin een unieke voetafdruk heeft, gekenmerkt door zijn financiële doelstellingen, zijn gezinssituatie, zijn ambities op het gebied van belastingen, winstgevendheid, duurzaamheid en zijn erfeniskwesties, komt het Family Office naar voren als een oplossing op maat, gewijd aan het orkestreren van een gepersonaliseerde vermogensstrategie. Als entiteit bestaande uit professionals met uiteenlopende profielen biedt het Family Office advies en diensten aan om de vermogensbelangen van families te verbeteren en te behouden. Haar primaire rol is niet alleen het waarborgen van de financiële duurzaamheid, maar ook het handhaven van de harmonie binnen het gezin, die veel verder reikt dan één generatie.

Family Office: werking en rol

Het Family Office speelt een cruciale rol in het beheer en de optimalisatie van het familievermogen door diensten op maat aan te bieden, ontworpen om aan de specifieke behoeften van elke familie te voldoen.

De werking ervan is gebaseerd op een diepgaande analyse van de fiscale, financiële en erfenissituatie van de cliënt, waardoor het mogelijk wordt om gepersonaliseerde strategieën te identificeren voor het behoud en de verhoging van het gezinsvermogen. Door op te treden als centrale coördinator zorgt het Family Office voor een harmonieus en geïntegreerd beheer van activa, waarbij geïsoleerde beslissingen worden vermeden die de algehele optimalisatie in gevaar zouden kunnen brengen.

Goed om te weten:

Bij Pareto wordt deze aanpak verrijkt door voortdurende ondersteuning en een toewijding om concrete oplossingen te bieden, waardoor wordt gegarandeerd dat elk aspect van vermogensbeheer in lijn is met de langetermijndoelstellingen van de familie.

Wat zijn de diensten van een Family Office?

De Family Office overstijgt eenvoudig vermogensbeheer en omarmt een veel bredere rol en positioneert zichzelf als dé adviseur voor alle financiële zaken van een gezin. Bij Pareto vertaalt deze mondiale visie zich in een gediversifieerd aanbod van diensten, variërend van strategische financiële planning tot familiebeheer, inclusief vermogensplanning en fiscaal en juridisch advies.

Goed om te weten:

De diensten van Pareto Family Office omvatten een gedetailleerde analyse van roerende en onroerende goederen om relevante investeringsaanbevelingen te geven, het ontwerp van gepersonaliseerde actieplannen die zijn afgestemd op de korte-, middellange- en langetermijndoelstellingen van het gezin, evenals het opleiden van toekomstige generaties over vermogensbeheer en financiële vaardigheden. 

Conclusie

Kortom, Family Offices bieden een antwoord op maat op de vermogensuitdagingen van moderne gezinnen, door strategisch financieel beheer, gezinsharmonie en de overdracht van waarden te combineren. De persoonlijke aanpak en de reikwijdte van de aangeboden diensten, in het bijzonder door het Pareto Family Office, onderstrepen het belang van het kiezen van een vertrouwde partner die in staat is om de financiële doelstellingen op lange termijn af te stemmen op de gezinsambities.

Meer weten

Verschillende soorten family offices : Single en Multi

De verschillende soorten family offices

Er zijn in principe twee types Family Offices.

Wat zijn de verschillende diensten die een Family Office aanbiedt?

Diensten

Als we het over een Family Office hebben, denkt men misschien dat de belangrijkste dienst die aan de families wordt verstrekt het beheer van investeringen is. Het doel van een Family Office is echter om het referentiepunt te worden voor alle financiële aspecten van de familie. Dit betekent dat Pareto haar klanten adviseert op vlak van het gehele vermogen en advies geeft dat betrekking kan hebben op zeer diverse aspecten van hun situatie.

De rol van een family office - Pareto

De rol

De rol van Family Offices beperkt zich niet tot het geven van beleggingsadvies. Het door de familie aangestelde Family Office is echt een keuzepartner die reflectie en overleg mogelijk maakt met de familie en met de verschillende mensen die betrokken zijn bij het leven van de familie.

Hoe werkt een Family Office?

Werking

De situatie van de ene familie zal nooit identiek zijn aan die van een andere. Daarom biedt het Family Office u in alle vertrouwelijkheid oplossingen op maat.

Family Office : definitie and uitleg

Family Office: definitie

Elke familie is uniek wat betreft haar financiële doelstellingen, familiale situatie, ambities op het gebied van fiscaliteit, rentabiliteit en duurzaamheid en hun bekommernissen over hun successieplanning. Daarom speelt het Family Office een belangrijke rol als coördinator en werkt het hand in hand met de familie van de klant om een allesomvattende financiële strategie op maat uit te werken.